makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

Uluslararası Türk Akademisi

Türk Akademsi

Türk Dünyası henüz tam incelenmemiş gizemler dolu engin okyanustur. Bu yüzdende Türk Halklarının tarihi, külütürünü araştıracak ve ortak eğitim öğretim sistemini oluşturacak özel bir merkez oluşturulması kaçınılmazdır. Ecdatlarımız Altay Dağlarından Akdenize kadarki geniş coğrafyada hakimiyetini sürdürmüştür. Bizlere zengin kahramanlık destanları ile paha biçilmez manevi zenginlikler bırakmıştır. İlk olarak dünyaya örnek olmuş aile kavramını benimsemiş çadır göçebe evini oluşturmuş, demir, yay, temrenli ok, üzengi, ökçeli çizme ve pantalonu icat etmişlerdir.

Bence böylesi kahramanlık destanın bütün dünyaya tanıtma zamanı gelmiştir! Buyüzdende herkese ortak Türk Akademisi’ni kurmamız lazımdır.

Nursultan NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N. NAZARBAYEV, 3 Ekim 2009 tarihi Azerbaycan, Nahçivan şehrinde gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları IX. Zirvesi’nde Türk uygarlığının dünya uygarlığında aldığı yerini değerlendirerek Türk Dünyası’nın geçmişi ve geleceğini, maddi ve manevi zenginliklerini araştıracak uluslararası ilmi araştırma merkezinin kurulması gerektiği hakkında teklifte bulunmuştur. Bu fikr diğer Türk Cumhuriyetleri tarafından destek almış ve 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti başkenti Asatana şehrinde ilmi araştırma merkezi Türk Akademisi A.Ş. olarak faaliyete geçmiştir.

Günümüzde ülkeler arası ve etnoslar arası entegrasyon gelişmelerine uygun sosyal bilimler alanlarında türkolojik araştırmalar yapan, organize eden ve destekleyen kurum olarak Türk Akademisi, Türk Dünyası’nın geçmişten günümüze kadarki tarihi, dil ve edebiyatı, maddi ve manevi değerlerini, din ve dünya tanımını, jeopolitik ve ekonomik gelişme stratejileri ile uluşlararası ilişkilerinin yön ve taraflarını geniş alanda araştırmayı amaçlamaktadır. Bu maksatla Türk Akademisi başlıca altı stratejik alanda araştırmalar yapmaktadır:

 • Türk Dünyası tarihi, politik-ekonomik, ülke yapısı, hukuki ilişkileri ile yasaları, tarihi gelişme silsileleri, şahıs ve insan faktörlerini tanımlamak maksatlarında Türk uygarığının dünya uygarlığında aldığı yerini tanımlamak;
 • Tarihi yazıtlar ile abideleri ve çağdaş Türk dilleri eserlerini yapısal olarak inceleyerek Türk dilleri ortak sözcük hazinesi oluşturmak ve geliştirmek, ortak ilmi terminoloji ve alfabesini oluşturmak;
 • Türk halkları edebiyatı ve folklörleri ile şaheserlerini, sanat eserlerini yapısal olarak araştırarak Türk Dünyası ortak manevi değerelerini ortaya çıkarmak, korumak ve dünyaya tanıtmak;
 • Türk dünya anlayışı, vatanseverlik ruhunu aşılayacak felsefe yapısını, inanç ve varlığını, gelenek ve görenekleri ile milli terbiye özelliklerini ilmi aşıdan değerlendirmek;
 • Eğitim ve bilim alanında kopuklukları gidermek maksadıyla türkoloji dalıdna fonksyonel uygulama alanın geliştirmek;
 • Türk dünyası entegrasyonu ve işbirliğini geliştirmeye destek olacak çok yönlü torkolog uzmanları hazırlamak ve türkoloji alanında sosyalbilimler dalını dünya standartlarına uygun geliştirmek;

Günümüzde Türk Akademisi dünyaca yaklaşık otuza yakın ilmi araştırma enstitüleri ile türkoloji araştırmalar merkezleri ile yetmişi aşkın dünyaca tanımal türkolog bilim adamlarıyla ortak ilmi araştırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda ortak proje çalışmalarını dünyanın önde gelen üniversite, enstitü ve ilmi araştırma merkezleriyle yürütmektedir: Türkiye: İstanbul Üniversitesi; Kırgızistan: Kırgızistan İlimler Akademisi, Manas Uluslararası Türk Kırgız Üniversitesi; Azerbaycan: Azerbaycan İlimler Akademisi; Türkmenistan: Türkmenistan İlimler Akademisi; Özbekistan: Özbekistan İlimler Akademisi; Rusya: Rusya İlimler Akademisi; Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Araştırmalar Enstitüsü; İsveç: Upsala Üniversitesi; Almanya: Bonn Üniversitesi, Frey Üniversitesi; Macaristan: Macaristan İlimler Akademisi; Fransa: Strasbourg Üniversitesi; ABD: Washington Üniversitesi; Kore: Küzey Doğu Asya Tarih Vakfı vb. merkezlerin bilim adamları ile uzmanları çalışmaktadır.

Bu çalışmalar neticesinde:

 • Türk dilleri ortak sözcük hazineleri;
 • Türk dilleri sözlükleri serisi;
 • Türk yazıtları genel yapısı;
 • Dünya türkolojisi biblyografi serisi;
 • Türk Dünyası merkez elektronik kütüphanesi;
 • Türk Dünyası müzesi modern teknoloji destekleriyle oluşturulması sağlanmaktadır.

Türk Akademisi türkoloji araştırmalarını çağımız taleplerine uygun olarak araştırarak “Çağdaş Türkoloji” serisi altında yayınlarını sürdürmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Bilim komitesi stratejik programları genelinde Türk Akademisi 2011 senesi çalışmaları neticesinde “Çağdaş Türkoloji” serisi altında 24 kitap yayını yapmıştır. 2012 senesinde ortak Türk ilmi terminolojisi, ortak alfabe, tarihi yazıtlar ile abidelerin genel yapısı, siyasi kültürel, sosyal ekonomik, hukuk ve yasa alanlarında kaleme alınmış otuzu aşkın yeni çalışmaları başlatmıştır.

Türk Akademis geleneksel olarak türkoloji alanında seminerler organize etmektedir. Yakın günlerde Çuvaş Devlet Üniversitesi porfesörü N.İ. EGOROV, “Altay Dil Grubu”, “Turan Dil Birliği” gibi dil tarihi, gelşimesi ve dilsel ilişkiler alanlarında seminer dersleri gerçekleştirmiştir. Hakas Devlet Üniversitesi profesörü V.Ya. Butanayev, Sayan Altay dilleri sözcük hazinesi ve türklerde sözcük geleneği gibi konularda seminer dersleri verdi. Yakutistandan, Saha Geleneksel Müziği ve Folklör Müzesi müdürü, musiki uzmanı profesör A. P. Reşetnikova Türk halkları geleneksel müzikleri konulu ilmi seminer desleri vermiştir. Seminerlere çeşitli alanlarda bilim adamları, türkologlar, üniversite öğrencileri ile doktora, yüksek lisans öğrencileri, eğitim elamanları çok ilgiyle katılmaktadırlar.

Akademi Türk Dünyasına ortak ilmi araştırma alanını oluşturmak, maddi ve manevi değerleri araştırmak, korumak ve tanıtmak maksadıyla dört dilde(Kazakça, Türkçe, İngilizce, Rusça) “Altayist ve Türoloji” uluslararası dergisini yayınlamakta(UNESCO, Fransa, Paris) ve bütün yayınlarını resmi web sitesinde (www.turkacadem.kz)yayınlamaktadır.

Türk Akademisi, 20-21 Ekim 2011 tarihi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) I. Zirvesi kararlarını uygulamak maksadıyla Türk Dünyasına ortak “Türk Uygarlığı” edebiyat yıllığı ile Türk halkları şaheserlerinin yer aldığı “Asil Hazine” antolojisini yayınlamıştır. Bu yayınlar tanıtımı ilk defa 23 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan Bişkak’te  gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) II. Zirvesi’nde yapılmış, devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Bu yayınların asıl amacı Türk uygarlığını dünyaya tanıtmaktır.

Türk Akademisi, Türk Dünyası entegrasyonu ve işbirliğini geliştirmek maksadıyla ve sosyalbilimler alanı türkoloji bilim dalanı dünya standartlarına uygun geliştirmek çalışmalarını TürkPA ile birlikte yürütmektedir. Adı geçen kurumlar ortak çalışmaları neticesinde “Bilge Korkut” programı altında türkoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitim programları hazırlanmaktadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) II. Zirvesi’de Türk Akademisi uluslararası statüsüne kavuşmuştur. Günümüze kadar Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünüyesinde faaliyet gösteren akademi bundan sonra uluslararası kurum olarak Türk Konseyi üye ülkeler destekleriyle Türk Dünyası’na daha da venimli hizmetler verecektir.

www.turkacadem.kz

Yazar Biyografisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*