makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI “HOCA AHMED YESEVÎ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU” DUYURUSU

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmed Yesevî Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, “Hoca Ahmed Yesevî” üzerinde çalışma yapacak olan 2 yüksek lisans ve 3 doktora eğitimi olmak üzere toplam 5 öğrenciye “Hoca Ahmed Yesevî Lisansüstü Eğitim Bursu” verilecektir.

Başvuru Koşulları
Adaylarda aranan şartlar:

 • En son mezun olduğu diploma not ortalaması; yüksek lisans için lisans not ortalaması en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora için yüksek lisans not ortalaması en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olmak,
 • Doktora bursu öğrenci adayı için en az bir adet bilimsel makale yayınlamış olmak,
 • Üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine yerleşmiş olmak veya lisansüstü eğitim için kabul belgesi (akseptans) almak,
 • Başvuru tarihinde, yüksek lisans için 28 yaşından, doktora için 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları olmamak,
 • “Hoca Ahmet Yesevî” üzerinde çalışma yapacak olmak.

Burs Süresi
Yüksek lisans burslu öğrencisine, yüksek lisans eğitimine başladığı tarihten itibaren iki yıl süreyle, doktora burslu öğrencisine ise doktora eğitimine başladığı tarihten itibaren dört yıl süreyle burs verilir. Bursiyer öğrencinin, yabancı dil hazırlık veya bilimsel hazırlık eğitimi görmesi durumunda, bunlara ilave olarak bir yıl ek süre verilir. Burslu öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitedeki yüksek lisans ve doktora normal eğitim sürelerinin bu sürelerden daha uzun ya da daha kısa olması durumunda, öğrenim gördüğü üniversitedeki süre boyunca burs ödenir. Burslu öğrencinin normal süresi içinde eğitimini tamamlayamaması halinde alacağı ek süre yüksek lisans için 1 yılı, doktora için 2 yılı geçemez. Burslar, öğrenci burslu olma şartlarını kaybetmediği sürece on iki ay boyunca ödenir.

Burs Miktarı
Türkiye’de eğitim görecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Mütevelli Heyet Başkanlığı Burs Yönetmeliği”nin 11. Maddesi (1) fıkrası (a) bendi ile belirlenen burs tutarları ödenir.
Yurtdışında eğitim görecek öğrencilere ödenecek burs miktarı “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ”de belirtilen tutarlar esas alınarak Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
Burslu öğrencinin sadece kendisine yılda bir defa gidiş dönüş uçak bileti alınır. Vize ücreti, ikamet bedeli, noter masrafları ve pasaport defter bedeli gibi zorunlu giderleri belge ibrazına istinaden ödenir.
Burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta prim ücreti ödenir. Ancak yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup, zorunlu sağlık sigorta prim bedeli her yıl için aylık bursunun 1,5 katını aşamaz.
Burslu öğrencinin eğitim ücreti belge ibrazına istinaden Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından ödenir.

Başvuru İşlemi
Adaylar, başvuru için istenilen belgelerin pdf biçiminde taranmış hâllerini ekleyerek, burs2016@yesevi.edu.tradresine e-posta yolu ile başvuracaklardır. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, başvuru ekinde istenen belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

Başvuruların Başlangıç Tarihi        : 20/06/2016
Başvuruların Bitiş Tarihi                 : 19/08/2016
Mülakat Tarihi                                   : 24/08/2016
Sonuçların İlan Edilmesi                 : 26/08/2016

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

 • İmzalı ve fotoğraflı başvuru formu,
 • Nüfus Cüzdanı veya pasaport (resimli sayfası),
 • En son mezun olduğu okul diploması;
 • En son mezun olduğu not ortalamasının, yüksek lisans için en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora için en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olduğunu gösteren not döküm belgesi;
 • Doktora bursu öğrenci adayı için en az bir adet bilimsel makale yayınladığını gösterir belge,
 • Yüksek lisans veya doktora eğitim için kabul belgesi (akseptans),
 • Yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edenler için geçmiş dönem not döküm belgesi,
 • Yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edenler için disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 • Yukarıda sayılan belgeler Türkçe veya İngilizce değil ise yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümeleri.

Bursiyerin Tespiti
Burslu öğrencileri seçmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en az üç kişiden oluşan bir komisyon oluşturulur. Başvuran adaylar içerisinden, gerekli koşulları taşıyanlar, Komisyon tarafından mülakata çağrılır ve yapılan değerlendirme sonucu burslu öğrenciler belirlenir.

İletişim Bilgileri  :,
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit Temel Kuğuoğlu Sok. No:30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: (0 312) 216 06 00 / 622 veya 624 dahili
www.ayu.edu.tr    burs2016@yesevi.edu.tr

 

Kaynak ve Başvuru için lütfen tıklayınız : Ahmet Yesevi Üniversitesi

 

Yazar Biyografisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*