makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının Yayınladığı Yabancı Hükümet Burslarından Haberdar Mısınız?

ÖN BİLGİLER

Ø  Yabancı Hükümet Bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir.

Ø  Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte, genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir.

Ø  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme yapılmamakta ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaktadır.

Ø  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılmakta ve ilgili ülkeye kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak bildirilmektedir. Adayların kabullerine ait son karar ilgili ülkeye aittir.

Ø  Yurtdışında alınacak diplomaların denkliğine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) önceden bilgi edinilecektir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.

 

Ø  Burslar, verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.

GENEL ŞARTLAR

1-   Araştırma, yüksek lisans ve doktora bursları için en az lisans/yüksek lisans mezunu adaylar kabul edilmektedir (Eğitim düzeyi konusunda bazı ülkelerin kendi özel şartları geçerli olacaktır).

 

2-   Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora adayları için; KPDS’den C seviyesinde ya da eş değer dil belgesine sahip olmak gerekir.

 

3-   Dil bursları için; en az fakültelerin 4. sınıf öğrencisi olup, ulusal veya yabancı kaynaklı dil sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOFEL) 50 ya da eş değerde puan alınmalıdır.

 

4-   Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına başvuruda bulunamayacaktır. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

 

5-   Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahiptir. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir.

 

6-   Bir dönem içerisinde iki kez ön başvuru yaptığı halde mülakata gelmeyen adaylar aynı dönem içerisinde başka bir burs için başvuruda bulunamayacaklardır.

BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ:

1-   Burs başvuruları internet yoluyla ve belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

 

2-   Kaydını tamamlayan adaylar Bakanlığımızdan her hangi bir çağrı beklemeden açıklanan tarih ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

3-   İstenen diğer tüm belgeler (üçer kopya ve üç ayrı telli dosya içerisinde hazırlanacak) mülâkat günü görevliye elden teslim edilecektir. İstenen belgeler ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.

 

4-   Son başvuru tarihinden önce kaydını yapmayan/yapamayanların,  gerekli şartları taşımayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

5-   Geciken adaylar kesinlikle mülâkata alınmayacaktır. Süresi bir günden fazla olan mülâkatlarda, kayıtlı adayların bazılarının sınava girmeme ihtimaline karşı, tüm adayların mülâkatın ilk günü belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

6-   Mülakat, burs komisyonunca Türkçe ve yabancı dilde yapılacaktır. Mülakatta adaylar, “Ön Hazırlık ve Konuya Hâkimiyeti/Genel Bilgi Düzeyi“, “Temsil Yeteneği”, “Yabancı Dil Düzeyi”, “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir.

 

7-   Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenecektir.

 

8-   Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde http://abdigm.meb.gov.tr/student/default.aspx adresinden adayın T.C. Kimlik Numarasına göre yayınlanacaktır.

 

9-   Başarılı adayların belgeleri (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere T.C. Dışişleri Bakanlığına gönderilecektir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Not ortalaması 50 puanın altında olanlar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.

 

10-Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. En geç bir (1) ay içerisinde alınmayan dosyalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

 

11-Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylar, talep ettiği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere pasaport harç muafiyet ve kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazıları düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemleri yürütmek ilgililere aittir.

 

12-Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

 

13-Başarılı olan ve yurtdışında öğrenimine başlayan erkek adaylar; askerlik sevk tehir işlemleri için, öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimize başvurmaları gerekir. Kişinin talebinin Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasına müteakip askerlik sevk tehir işlemleri başlatılacaktır.

 

14-Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda yeniden başvurabilirler.

 

15-Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılacaktır.

 

16-Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak en geç bir ay içerisinde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunacaktır.

 

 

YunanistanPakistan

Verilen Bursun Türü 4 Adet Lisans
İlk Başvuru Tarihi 26.07.2016
Son Başvuru Tarihi 12.08.2016
Mülakat Tarihi 18.08.2016

Saat 10:00

 

YunanistanMeksika

Verilen Bursun Türü 3 Adet Araştırma / Yüksek Lisans /Doktora Bursu / Uzmanlık / Tıbbi Uzmanlık
İlk Başvuru Tarihi 01.07.2016
Son Başvuru Tarihi 01.09.2016
Mülakat Tarihi 05.09.2016

Saat 10:00

 

YunanistanYunanistan

Verilen Bursun Türü 3 Yunanca Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi 13.07.2016
Son Başvuru Tarihi 20.07.2016
Mülakat Tarihi 22.07.2016

Saat 10:00

 

YunanistanFas

Verilen Bursun Türü 25 Adet Lisan / Yüksek Lisans /Doktora Bursu
İlk Başvuru Tarihi 24.06.2016
Son Başvuru Tarihi 18.07.2016
Mülakat Tarihi 20.07.2016

Saat 10:00

 

YunanistanKuveyt

Verilen Bursun Türü 10 Adet Arapça Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi 05.05.2016
Son Başvuru Tarihi 30.05.2016
Mülakat Tarihi 02.06.2016

Saat 10:00

 

YunanistanRomanya

Verilen Bursun Türü Yaz Dil Bursu : 10 Adet
İlk Başvuru Tarihi 15.04.2016
Son Başvuru Tarihi 28.04.2016
Mülakat Tarihi 28.04.2016

Saat 14:00

 

Yunanistanİtalya

Verilen Bursun Türü Yüksek Lisans, Doktora, Araştırma,Dil ve sanat-muzik ve dans alanlarında toplam 54 aylık burslar
İlk Başvuru Tarihi 24.03.2016
Son Başvuru Tarihi 15.04.2016
Mülakat Tarihi 21.04.2016

Saat 10:00

 

Belçika

Verilen Bursun Türü 4 Adet Fransızca Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi 21.03.2016
Son Başvuru Tarihi 08.04.2016
Mülakat Tarihi 12.04.2016
 

Çin

Verilen Bursun Türü 24 Adet Lisans, Yüksek Lisans,Doktora, Akademisyenlik ve Kıdemli Akademisyenlik Bursu ve 2 Adet Asya Bursu
İlk Başvuru Tarihi 19.02.2016
Son Başvuru Tarihi 01.04.2016
Mülakat Tarihi 05.04.2016
 

Slovenya

Verilen Bursun Türü Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Bursu Doktora Düzeyinde Araştırma Bursu
İlk Başvuru Tarihi 15.01.2016
Son Başvuru Tarihi 31.03.2016
Mülakat Tarihi 07.04.2016
 

Macaristan

Verilen Bursun Türü 50 Adet Lisans, 50 Yüksek Lisans ve 30 Doktora Bursu 20 Kısa Dönem (1-5 ay)
İlk Başvuru Tarihi 07.01.2016
Son Başvuru Tarihi 21.03.2016
Mülakat Tarihi
 

Brunei

Verilen Bursun Türü 5 Adet Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
İlk Başvuru Tarihi 15.12.2015
Son Başvuru Tarihi 22.12.2015
Mülakat Tarihi 29.12.2015
 

Finlandiya

Verilen Bursun Türü 10 Adet Doktora Düzeyinde Araştırma (3-9 Aylık)
İlk Başvuru Tarihi 15.12.2015
Son Başvuru Tarihi 15.02.2016
Mülakat Tarihi 22.02.2016

Kaynak ve Başvuru : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Yazar Biyografisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*