makaleler
Pazartesi , 22 Nisan 2019
HABERLER

Türk Dünyasında Teknolojik işbirliğinin Önemi ve Teknoparklar

Orta Asya'nın gelişmekte olan geçiş ekonomilerinin küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir ekonomik büyürneyi yakalayabilmelerinin tek yolu sahip olduklan kaynaklan en etkin şekilde kullanarak üretimlerini artırmalanndan geçmektedir. Bu ülkelerin kaynak potansiyeline bakıldığı zaman bazı- lannın doğal kaynaklar açısından diğerlerine oranla daha zengin olduğu görülmektedir. Doğal kaynaklan zengin olan ülkeler aynca yabancı sermaye imkanlarını da kullanarak ekonomik büyüme açısından daha avantajlı bir konuma geçebilmişlerdir, Kazakistan ve Türkmenistan buna verilebilecek en güzel örnektir. Özbekistan, yabancı sermaye konusundaki tereddütlerini giderebildiği ölçüde bu iki ülkenin ardından aynı hızla büyüyen bir başka Orta Asya ülkesi olacaktır.

 

Makalenin Devamı İçin:

Yereli, A.B. (2016), «Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar», Yeni Türkiye, Bilim ve Teknoloji Özel

Sayısı II, Temmuz-Aralık, 89, 409-416.

Yazar Biyografisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*