makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

Yazar Arşivi: Osman HORATA

Türk Kültürü

Kültür; ortak paydalarda oluşturulan, geniş coğrafyaya yayılan yaşam biçimidir. Bunun içinde yaşam biçimi dil, din, eğitim v.b. olabilir. Kültürün oluşumundaki tüm çabalar bizim kimliğimizi oluşturur. Her nesil hayatta karşılaştığı problemlere çözüm üretebilmektedir. Bu çözümler de yaşam biçimini oluşturabilmektedir.

Kültür gelecek kuşaklara genetik olarak giden veya genetik olarak aktarılan bir şey değildir. Yaşam biçimidir ve atalardan bize aktarılanlardır. Bizim görevimiz de bir kültür oluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kültürle beraber oluşan bir olgu da kimliktir.

Bir birey aynı anda birden fazla kimlikte yer alabilir. Kimlik siyasi anlamda üç temele dayanır;

Etnik yapı

Çok kültürlülük

Vatandaşlık

Etnik yapı; bir çekirdek etrafında oluşur. Örneğin Almanya’yı ele alacak olsak, bir Alman kültüründen bahsederiz. Almanya’da 3,5 milyon Türk yaşamasına rağmen söylemde orada Alman kültüründen bahsedilir.

Çok kültürlülük; farklı etniklerin aynı siyasi yapıda aynı haklara sahip olması. Örneğin Amerika içinde birçok kültürü barındırması bakımından buna örnektir.

Vatandaşlık; aynı haklara sahip olanların bir devlette ortak bir şeyi paylaşmasıdır.

Burada kendimize şu soruları sormalıyız; Biz tarihimizle ilgili bu konular hakkında hiç düşündük mü? ve Tarihimizle ilgili bu konulara nasıl ilgi gösterdik?

Türk kültürünün iki temel özelliği vardır. Bununla birlikte Türkler arasında farklılıklar da olabilir. Örneğin Altaylarla Anadolu’da yaşayanlar farklı davranış sergileyebilir. Bunlar da son derece normal olan bir kültürel farklılıktır.

Eskiden beri Türklerin ve özellikle Türk hükümdarların en önemli özelliği de şunlardır; Cesaret, Erdem, Bilgelik.

Türk hakanı cesurdur.

Türk hakanı erdemlidir.

Türk hakanı bilgedir.

Burada bilgelikten kasıt çok bilmesinden veya yüksek bir bilgiye sahip olmasından ziyade olağanüstü durumlarda yüksek düzeyde zekasıyla olayları değerlendirebilmek ve çabuk çözüm bulabilme yeteneğidir.