makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

Dernek Haberleri

Başımız sağolsun

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dünyasında Teknolojik işbirliğinin Önemi ve Teknoparklar

Orta Asya'nın gelişmekte olan geçiş ekonomilerinin küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir ekonomik büyürneyi yakalayabilmelerinin tek yolu sahip olduklan kaynaklan en etkin şekilde kullanarak üretimlerini artırmalanndan geçmektedir. Bu ülkelerin kaynak potansiyeline bakıldığı zaman bazı- lannın doğal kaynaklar açısından diğerlerine oranla daha zengin olduğu görülmektedir. Doğal kaynaklan zengin olan ülkeler aynca yabancı sermaye imkanlarını da kullanarak ekonomik büyüme açısından daha avantajlı bir konuma geçebilmişlerdir, Kazakistan ve Türkmenistan buna verilebilecek en güzel örnektir. Özbekistan, yabancı sermaye konusundaki tereddütlerini giderebildiği ölçüde bu iki ülkenin ardından aynı hızla büyüyen bir başka Orta Asya ülkesi olacaktır.

 

Makalenin Devamı İçin:

Yereli, A.B. (2016), «Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar», Yeni Türkiye, Bilim ve Teknoloji Özel

Sayısı II, Temmuz-Aralık, 89, 409-416.

PUTİN’İN ORTA ASYA POLİTİKASI “Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Terör”

 

Türk Yurdu dergisinin haziran sayısına Putin’in Orta Asya politikası başta olmak üzere, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Orta Asya yapılanmalarını, Orta Asya’daki kimlik süreçlerini de dahil ederek kaleme aldığım – PUTİN’İN ORTA ASYA POLİTİKASI “Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Terör”-  adlı makaleyi nacizane ekte pdf olarak sizinle paylaşıyoruz.

 

PUTİN’İN ORTA ASYA POLİTİKASI

“Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Terör”

 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde düzenli ordu yetersizliği SSCB dağıldıktan sonra bölgede inşa edilmeye çalışılan ulus devletin önünde de bir engel teşkil etmektedir. Bu eksiklik ulus devlet olmayı engellemekle birlikte güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Güvenlikte dışa bağımlı olan bir ülkenin hiç şüphesiz ki tam ve bağımsız bir konumda yer alması mümkün değildir. Silahlı güç kimin elindeyse yönlendiren mekanizma da onun himayesinde olmaktadır. “Sert güç” özgürce ve bağımsız hareket edebilmek için bir garantördür ve bu gücün caydırıcılığı nispetinde de devletler özgür ve bağımsız hareket edebilmektedir. Düzenli ordu ulus devletin kimliklerini harmanlayıp üst kimlik oluşmasında da en iyi enstrümanlardan birisidir. Kimliği şekillenmekte olan gençler askerlik sayesinde ülkenin farklı coğrafyalarından gelen akranlarıyla kültürel bir harmonin içinde üst kimliğe olan bağlılıklarını ve aidiyetlerini oluşturmaktadırlar. Vatan müdafaası ve vatanı olmanın bedelinin ödenmesi de o topluma olan aidiyet duygularını tam anlamıyla güçlendirmekte, böylelikle ulusal kimliğin inşa sürecine büyük bir katkı sağlamaktadır.

Kırgızistan düzenli ve güçlü bir orduya geçmek ve güvenlikte dışa bağımlılıktan kurtulmak için ilk iş olarak ülkesindeki diğer devletlere ait olan askeri üsleri kapatmak amacıyla harekete geçmiş ve ABD’nin 11 Eylül sonrası Afganistan’a düzenleyeceği askeri operasyonlar kapsamında 2011 yılında kiraladığı Manas askeri üssünü 2014 yılında kapatmıştır. Daha sonra Kırgızistan devlet başkanı Almazbek Atambayev, Kırgızistan’da bulunan Rus askeri üssünün de karşılıklı rızayla kapatılacağını açıklamıştır. Rusya da bu açıklama karşısında DEAŞ’ın başta Kırgızistan’ın Oş bölgesi olmak üzere Orta Asya’nın münferit yerlerinde tehdit unsuru olmaya başlamasına kadar sessiz kalmıştır. DEAŞ’ın Orta Asya’da, Rusya’ya bir tehdit unsuru haline gelmesiyle birlikte Rusya devlet başkanı Putin Orta Asya’ya bir güvenlik gezisi düzenlemiştir. Orta Asyalı uzmanlar bu güvenlik gezisinin bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı olduğuna dair yorumlarda bulunmuşlardır. Anadolu Ajansı’na değerlendirmede bulunan Kırgızistan Dalil Plus Analitik Kulübü Uzmanı Mars Sariyev, Suriye’deki olası bir kalıcı ateşkesin ardından, teröristlerin Afganistan üzerinden Orta Asya’ya geri dönerek, bölgede istikrarsızlık yaratma potansiyeli olduğunu ifade etmiş ve teröristlerin koruması zayıf olan Türkmenistan sınırlarından geçerek, Kazakistan’ın Aktau bölgesine kadar yayılabileceğini orada da yerli radikal gruplara katılabileceklerini belirtmiştir. Ayrıca teröristlerin, Tacikistan üzerinden Kırgızistan’a geçerek Fergana bölgesini istikrarsızlaştırma hedefine ulaşabileceklerine de işaret eden Sariyev, Fergana bölgesinin her zaman patlamaya hazır bir kazan olduğunu çünkü burada farklı dini eğilimlere sahip grupların var olduğunu, Kırgızistan’a geçişler olduğu zaman uyku modundaki 10-15 kişilik gruplardan oluşan radikal hücrelerin uyanabileceğinin altını çizmiştir.  Orta Asya’daki DEAŞ tehdidini gerekçe gösteren Rusya, harekete geçmiş ve bu bölgelerdeki güvenlik sıkıntısını çözmek için acil önlem planlarını devreye sokmuştur. Bu bağlamda ilk olarak Putin, Kırgızistan askeri üssünün kapatılması hususlarını gündemden çıkartmak ve bölgedeki ağırlığını hissettirmek için Kırgız devlet başkanı Almazbek Atambayev’le görüşmüştür.

 

Tam metni buradan indirebilirsiniz: Putin’in Orta Asya Politikası “Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Terör”

 

KAZAK SİYASİ VE FİKRİ UYANIŞ ÖNDERLERİNDEN ALİHAN BÖKEYHAN

ÖZET

XX. yüzyılın başında Türkistan’da ve bunun içinde Kazakistan’da fikri ve siyasi hareketler yaşanmaya başlamış, birtakım aydın sınıfın öncülüğünde Türk halkları fikri, siyasi mücadeleler vermiştir. Bu dönemde Kazak halkı içinde de çok önemli bir aydın sınıfı yetişmiş ve Kazak halkının aydınlanmasında emek sarf etmiştir. Kazak halkının bu dönemde yetiştirdiği önemli aydınlardan birisi de ilim adamı olmasının yanı sıra aynı zamanda da büyük bir siyasetçi olan ve Kazak halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden Alihan Bökeyhan olmuştur. Alihan Bökeyhan, Kazak halkının aydınlanması, hak ve hukukunun korunması, Kazakların bağımsız bir yönetim kurması için mücadele etmiş, ilk Kazak hükümeti “Alaşorda”yı kurmuş ve liderliğini yapmıştır, Kazaklar üzerine ilmi çalışmalar ortaya koymuştur. Ancak o da diğer aydınlar gibi Stalin’in Türkistan’daki aydınları tasfiye politikasında idam edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alihan Bökeyhan, Kazak, aydın, siyaset, ilim.

 

Alihan Nurmuhamedoviç Bökeyhan; hem siyasi hem de ilmi manada önemli bir Kazak aydınıdır. O, değerli bir toplum ve devlet adamı, sosyal-demokrat partisi “Alaş”ın kurucusu ve lideri, ilk Kazak Ulusal Hükümeti “Alaşorda”nın başkanı, aynı zamanda bilim adamı ve yetenekli bir yazardır. Kazak halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için çalışmış, hatta tüm hayatı boyunca Kazakların özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanmak uğruna mücadele etmiştir. Kazak halkının aydınlanması ve bağımsızlığı yolunda sayısız ilmi eser, makaleler ve yazılar ortaya koymuştur.

 

  1. Alihan Bökeyhan’ın Kısa Biyografisi:

Alihan Bökeyhan, 5 Mart 1866 yılında Semipalatinsk Bölgesi Karkaralinskiy ilindeki Tokraunskiy ilçesinin 7 numaralı köyünde doğdu. Babası Mukan, onu dokuz yaşındayken Karkaralinskiy’deki erkek kolejine gönderdi. Bilginin kalitesinden memnun olmayan Alihan kendi isteğiyle kent okulu olan üç sınıflı Rus-Kazak ilköğretim okuluna geçti. Alihan çocukluğundan beri Abay ve Şortanbay’ın eserlerini, doğduğu bölgenin tarihini ve coğrafyasını çok iyi biliyordu. O zamanlarda Rus ve dünya kültürü hakkında da bilgisi vardı (http://semeylib.kz/).

1886-1990 yılları arasında Omsk teknik okulunda eğitim aldı. 1890-1894 yıllarında Petersburg İmparatorluk Orman Enstitüsü İktisat Fakültesi’nde öğrenim gördü. Orman ekonomisti olarak bu enstitüyü başarıyla bitirdikten sonra Omsk şehri Tarım-ekonomisi Okulu’nda matematik dersi vermeye başladı. Daha sonra 1905’e kadar Omsk şehri Göçmenler İdaresi’nde memur olarak çalıştı (Kazahskaya SSR, 1991, s. 625; İndustrialnaya Karaganda Gazetesi, 1992, s. 3).

1905’ten sonra siyasi hayata aktif olarak katılmaya başlamış, “Alaş” adında parti kurmuş ve başkanlığına seçilmiştir. Kazakistan’ın bağımsızlığı için yaptığı mücadeleleri bu parti üzerinden yürütmüş ve bu parti 1917 yılında kurulacak olan “Alaşorda” hükümetinin de temelini oluşturmuştur. 1920-1937 yılları arasında siyasi faaliyetlerinden dolayı üç defa hapsedilmiş ve sonunda 1937 yılında Stalin’in Kazak aydınlarını tasfiye politikası sırasında kurşuna dizilerek idam edilmiştir.

  1. Bir Politikacı Olarak Alihan Bökeyhan

XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başlarında Kazak aydınları arasından bir bilim adamı ve siyasetçi olarak ortaya çıkan Alihan Bökeyhan’ın Çarlık Rusya’nın sömürü politikasına karşı gösterdiği faaliyetleri onun siyasi alanda varlık göstermesine sebep olmuştur. Kazak halkının aydınlanması ve siyasi alanda Çarlık Rusya sömürüsünden kurtularak kendi iktidarını ve yönetimini oluşturması için hayatı boyunca mücadele etmiştir. Siyasi alanda ilk olarak 1893 yılında varlık göstermiştir.

1893 yılında siyasi, ekonomik, edebi v.b. alanlarda aktif olarak faaliyet göstermeye başlamış, öğrenci ayaklanmalarına karışmıştır. Bu yıllarda Çarlık Polis Departmanı’nın ilk defa dikkatini çekmiş, ismi “siyasi şüpheliler” kara listesine eklenmiştir. Bu dönemde onun özellikle sosyal, politik yetenekleri ortaya çıkmış, tüm step bölgesi milli hareketinin lideri olarak öne çıkmıştır (http://semeylib.kz/).

Bökeyhan, 1896-1907 yılları arasında F. A. Şerbin’in başkanlığındaki bir araştırma gezisine katılmayı kabul eder. Bu gezi sayesinde Bökeyhan, Çarlık Rusya politikasının özünü ve Kazakların umutsuz geleceğini öğrenir ve bu geziden sonra toprak meseleleriyle ilgili sert siyasi eleştiri yazıları yazmaya başlar, kendi yorumlarını ve düşüncelerini anlatır. Artık isimlerinin sürekli birlikte anılacağı Ahmet Baytursınov ile de yine bu dönemde tanışmıştır (Useinova, 2013, s. 87). Kozıbayev’e göre Ahmet Baytursınov Türk dünyasıyla, Alihan Bökeyhan da Avrupa’yla yakından ilgiliydi (Kozıbayev, 1998).

1905’teki Rus devriminden sonra Türkistan’da bir siyasi uyanış başlamıştı. Kazaklar arasında da kendini gösteren bu siyasi faaliyetlerde Kazak aydınlar toplu dilekçe hazırladılar. Halkın karşılaştığı sorunları merkeze iletmek isteyen aydınlar,  Alihan Bökeyhan ve Ahmet Baytursunov gibi isimlerin öncülüğünde, 1905 yılında Semey şehrinde hazırlanan “Karkara Dilekçesi”ni 14,500 Kazak vatandaşından imza alarak Moskova’ya ilettiler. Bu dilekçenin içeriğinde; Rusların iskân ve asimilasyon politikalarından vazgeçmelerini istemişlerdi. Aynı talepler Kazakistan’ın hemen hemen tüm şehirlerinden Duma’ya iletildi.  Bu girişimleri neticesinde ferdî girişimlerden sonuç alınamayacağını anlayan Kazak aydınları bir hareket etrafında birleşme düşüncesi ile 1906 yılında “Kazak Anayasal Demokratik Partisi”ni kurdular. Siyasi hayatta yeni olan Kazak toplum önderleri Çarlık Rusya’sı karşıtı politikaları ile bilinen  ‘Kadet Partisi’ni kendilerine örnek almak suretiyle teşkilatlandılar. Bu benzerlik, sadece teşkilatlanma ve örgütlenme anlamında şeklî bir benzerlik olarak kalmış;  parti programı ise tamamen millî hedefler gözetilerek oluşturulmuştur. Alaş-Orda hareketinin temelini teşkil eden bu parti politikası gereği bazı taleplerde bulundular. (Kapağan, 2015, s. 260). Bu talepler:  Kazakistan’ın Kazakların yurdu olarak tanınması;  Rusların bu topraklar üzerindeki yayılmacı politikasından vazgeçmesi; Kazak halkına eşit, adil davranılması; özgür ifade ortamının sağlanması; Kazak çocuklarının okuması için ilkokuldan başlayarak yükseköğretimlerini bitirinceye kadar kendilerine okul, medrese ve üniversitelerin açılmasının sağlanması (Kesici, 2003, s. 130-131), damga usulüne tabi olmadan göl ve ırmaklardan balık avlama hakkı, aile işlerine bakmak için kadılar tayini (Ölçekçi, 1998, s. 173; Engin, 1976, s. 78-79) okullarda Rusçanın yanında Kazak dilinde de eğitim yapılması; İslami örf ve adetlerin Müslümanlar tarafından yerine getirilmesine izin verilmesi; yargıda Kazakça ve diğer dillerin de kabul edilmesinin sağlanması v.b.

Alihan Bökeyhan 1905’de Rusya İmparatorluğu I. Devlet Duması’na Semipalatinsk bölgesinden milletvekili olarak seçildi, “Vıborgsk Manifestosu” olarak adlandırılan ve dumanın dağıtılmasını protesto eden belgenin hazırlanmasında yer aldı (http://semeylib.kz/). Ancak bu manifestonun imzalanmasında yer aldığı için siyasi yasak konularak, 1907’de açılan II. Duma seçimlerine katılmasına izin verilmedi. Özelikle bu belgenin hazırlanmasına katıldıktan sonra siyasi faaliyetlere aktif olarak başladı. Rusya gazetelerinde Çarlık rejiminin sömürü politikasını ve bölgedeki yerli memurların faaliyetlerini eleştiren yazıları yayınlandı. Kazakların milli bilincinin uyanması ve onların toplumsal faaliyetlerinin organizasyonu için Kazakların tarihteki ilk ciddi, ulusal çaptaki periyodik yayını olan “Kazak” adlı gazete çıkarılmaya başlandı.

Sömürü siyasetine karşı çıkmış liberal demokrat grubundan oluşan Kazak aydınları A. Bökeyhan, A. Baytursınoğlu, M. Dulatoğlu, J. Aymavıtoğlu, M. Avezov ve  J. Akbayev gibi aydınlar da “Kazak” gazetesi etrafında birleşmiş (Saigy, 2015, s.190), böylece 1913’te ilk sayısı çıkan gazete (Ölçekçi, 1998, s. 173) Alaş Orda Hareketi’nin yayın organını teşkil etmiş ve “Alaş” hükümetinin sözcülüğünü yapmıştır. Bu yüzden Kazak gazetesinde yayınlanan yazıların ve makalelerin ana konusundan biri de siyaset üzerineydi. Başta Alihan Bökeyhan olmak üzere Kazak aydınları halkın temel sorununun siyasi konular olduğunu anlamış ve halkı aydınlatmak ve çözüm bulmak için siyasi konularda yazılar yayınlamışlardır. II. Duma’da Alihan Bökeyhan’a siyasi yasak konulması ve III. Duma’da da tüm Bozkır ve Türkistan’a seçimler için yasak konulması sebebiyle 1917 yılına kadar siyasi faaliyetler Kazak gazetesi üzerinden halkı aydınlatma ve belli bir tarafa yönlendirme şeklinde yürütülmüştür.

Şubat devriminden sonra Bökeyhan, Kazak halkının ulusal bağımsızlık mücadelesine aktif olarak katılmaya karar verdi. 1917 yılında Temmuz ve Aralık aylarında gerçekleştirilen Kazak Kongrelerinden sonra “Alaş” partisini ve “Alaşorda” hükümetini kurmayı başardı ve hükümetin başkanlığına seçildi. Daha önce çıkarılmaya başlayan “Kazak” gazetesi de bu faaliyetlerden sonra partinin yayın organı oldu (http://semeylib.kz/). Ancak bazı kaynaklarda “Alaş” partisinin 1905’te kurulduğu ve 1917’ye kadar gizli olarak çalıştığı (Öner, 2006, s. 178) kaydedilmekte, bazı kaynaklarda ise Kazak Anayasal Demokratik Partisi’nin isminin Alaş-Orda olarak değiştirildiği (Kapağan, 2015, s. 261) kaydedilmektedir. Anlaşıldığına göre; 1905’te başlayan Karkara dilekçesi olayı ve sonrasında kurulan Kazak Anayasal Demokratik Partisi, Alaş Hareketi olarak adlandırılmış ve 1917 ihtilalından sonra kurulmaya çalışılan özerk cumhuriyetler sırasında Alaş Partisi ve Alaş-Orda hükümeti meydana getirilmiş ve başkanlığına da Alihan Bökeyhan seçilerek Semey şehri merkez yapılmıştır.

Zira Şubat devriminin sağladığı serbest ortamdan sonra Kazak kurultayları yapılmış ve Alaş-Orda hükümetinin kurulacağı ve Kazakların bağımsızlığının gerçekleştirileceği süreç şu şekilde işlemiştir: 5-10 Nisan 1917’de yapılan I. Kazak Kongresi’nde hareketin lideri Bökeyhan hedeflerinin millî kurtuluş olduğunu ve kurtuluş saatinin de geldiğini ilân eder. Orenburg’da yapılan II. Kazak Kongresi’nde (21-26 Temmuz 1917) partinin adı “Alaş-Orda” olarak değiştirilir. 18-26 Aralık 1917’de Orengburg’da yapılan III. Kazak Kongresi’nde ise Semey şehri başkent olmak üzere Alihan Bökeyhan başkanlığında Alaş-Orda adındaki Kazak hükümeti kurulur (Kafkasyalı, 2012, s. 178-179).

Temmuz 1917’de toplanan Alaş Partisi’nin resmi kurultayında da Rus sömürgeciliğine karşı açıkça tavır konarak şu kararlar alındı:

  1. Rus muhacirlerinin Türkistan'a gönderilmesi hemen durdurulmalı.
  2. Hükümet tarafından zorla alınan ve Rus göçmenlerine dağıtılan topraklar Türklere geri verilmeli.
  3. Türklerin ve Rusların idari işleri ayrı olmalı
  4. Türkler ve Ruslar, kendi uluslarından olan hakimler tarafından yargılanmalı
  5. Eğitim herkesin ana dilinde yapılmalı (Altay, 1987, s. 29).

Alihan Bökeyhan’ın başkanlığını yaptığı ve temel felsefesi tam bağımsızlık olarak özetlenebilecek Alaş-Orda Partisi, bilinçli ve ilerici hareket tarzıyla Pantürkizm’in merkezi haline gelmiş, Rusların tüm karşı çabalarına rağmen ciddi biçimde etkili olmuştur. Bu yönüyle Rusları en çok uğraştıran hareketlerden biri haline gelmiştir (Kapağan, 2015, s.262).

Alaş Partisi’nin kurulması ve Kazak özerkliğinin ortaya çıkması gibi Kazak siyaseti için çok önemli gelişmeler Bolşeviklerin 18 Ocak’ta Orenburg’u almasıyla büyük bir darbe yedi. Bolşevikler Orenburg’daki şahıslara ait fabrika ve matbaalara el koyup buraları kendileri işletmeye başladılar. Aralarında A. Bökeyhan, A. Baytursın, M. Dulat’ın da bulunduğu Kazak aydınları Semey’e kaçmak zorunda kaldı. Böylelikle Kazak gazetesi de kapandı. Haziran 1918’de Orenburg, Kozak kumandanı tarafından Bolşeviklerden alındı. Artık Rusya, Aklar ve Kızıllar arasındaki iç savaşın en kızgın zamanlarını yaşıyordu. Kazaklar da bu iç savaşta Akların tarafını tutuyordu (Kalkan, 2002, s.23). İç savaş döneminde Bökeyhan, kendi halkını kardeşin kardeşi katlettiği bu savaştan korumak için elinden gelen her şeyi yapmıştır.

1920 yılı sonuna kadar süren Alaş-Orda Hükümeti, yapılan anlaşma çerçevesinde hükümet liderlerine, asker ve subaylarına dokunulmayacağı teminatıyla Sovyetlere katılırken, Stalin’in iktidarını pekiştirdiği devirden itibaren ilk tutuklananlar ve ortadan kaldırılanlar olmuştur (Öner, 2006, s. 178). Sovyet iktidarının gelmesiyle Alihan Bökeyhan’ın siyasi faaliyetleri engellendi ve Moskova’ya çağrıldı, son 15 yılını burada geçirdi.

1920’li yıllarda iki defa tutuklandı. 1937’de tekrar tutuklandı ve Butırsk hapishanesine kapatıldı. Bökeyhan, “Sovyet iktidarı karşıtı devrimciliğe önderlik etmek, Kazakistan’da ve Moskova’da terör merkezlerinin liderleriyle ilişki kurmak” suçlarından yargılandı. 27 Eylül 1937’de kurşuna dizilerek idam edildi. 56 yıl sonra iade-i itibar edildi.

  1. Bilim Adamı Olarak Alihan Bökeyhan

Alihan Bökeyhan, siyasetçi ve halk önderi olmasının yanında, aynı zamanda öğretmen, yazar ve akademisyendir. Siyasi konular yanında coğrafi, kültürel, tarih, edebi konularda da araştırma yazıları ve makaleleri yayınlanmıştır. Onun ele aldığı yazı ve makaleleri açısından, Kazakların siyasi-fikri uyanışında ve Kazak aydınlarının siyasi meseleleri halka duyurmasında büyük bir role sahip olan Kazak gazetesi de önemli bir yer işgal eder.

Makalelerinin büyük bir kısmı “Sibirya Meseleleri” dergisinde, “Kazak”, “İrtış”, “Omiç”, “Bozkırın Sesi”, “Semipalatinsk Sayfası”, “Bozkır Bölgesi” gazetelerinde yayınlanmıştır (İndustrialnaya Karaganda Gazetesi, 1992, s.3).

Araştırmalara göre, A. Bökeyhan’ın, 1917 Şubat devrimine kadar bine yakın makalesi, araştırma yazıları, 1917 Şubat devriminden sonra Rus Ekim devrimine kadar otuz civarında, 1927 yılına kadar elliden fazla Kazak ve Rus gazete ve dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Onun makalelerinde genel olarak Türkistan coğrafyası, yani bugünkü Orta Asya coğrafyasıyla ilgili konular yer almıştır. Onun ilk makaleleri 1889 yılı Ombı’da çıkan Dala General Valiliği’nin resmi yayın organı olan Akmolinskim Oblastnım Vedemostam (Akmolin Eyaleti Haberleri) gazetesinin eki olan Dala vilayeti gazetesinde, 1917 yılı yine Ombı’da Şubat Devrimi ile Ekim Devrimi döneminde çıkmakta olan Stepnoy Kray (Step Bölgesi), Stepnoy Pioner, Omiç, İrtiş, Golos Stepi (Bozkırın Sesi) gazetelerinde  yayınlanmıştır. Bunların  yanı sıra Semey’de çıkan Semipalatinskiye Oblastniye Vedemosti (Semipalatinsk Bölgesi Haberleri), Semipalatinskiye Listok (Semipalatinsk Sayfası), Taşkent’te çıkan Turkistanskiye Vedemosti (Türkistan Haberleri), Orınbor’da çıkan Naşa Jizn Kazak (Biz Kazakların Hayatı), Kazak Türklerinin ilk Aykap dergisinde, Sank-Petersburg’un Reç, Sın Oteçestvo Slovo, Vostoçnoe Obrozenie, Rusya’daki Müslümanlarının V Mire Musulmanstva (Müslimanların Dünyasında), Musulmanskaya Gazeta (İslam Gazetesi) ve  o  zamanın  önemli  olan  diğer gazete  ve dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır (Kumğanbayev, Ahatov, 2012, s.137).

Yukarda saydığımız birçok dergi ve gazetelerden ziyade Alihan Bökeyhan’ın yayın hayatında Kazak gazetesi önemli bir yere sahiptir. Kazak halkının bilinçlenmesi konusunda da önemli bir yere sahip olan Kazak gazetesini kendisi kurmuş ve editörlüğüne de Ahmet Baytursın getirilmiştir. Gazetenin en önemli yazarları arasında da Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursın ve Mircakıp Dulat yer almaktadır.

2 Ekim 1913 yılında yayına başlayan Kazak gazetesi ilk milli, siyasi, sosyal ve edebi özelliğe sahiptir ve 1913-1918 yılları arasında Orenburg şehrinde yayınlanmış, 1913-1915 yılları arasında haftada bir defa, 1915 yılından başlayarak da haftada iki defa basılmıştır. Toplam 265 sayısı yayınlanmıştır. Gazetede 20. yüzyılın başındaki Kazak halkının siyasi‐toplumsal hayatının en önemli meselelerini, iktisadi durumu, diğer halklarla münasebetini, eğitim, edebiyat ve kültür, örf‐adetleri, tarihi ve şeceresini konu alan makaleler yayınlanmıştır (Kumğanbayev, Ahatov, 2012, s.138). Gazetedeki makalelerini genel olarak Kır Balası (Bozkırın Oğlu) lakabıyla kaleme almıştır (Akkulı, 2013, s.81). Kazak Türklerinin siyasi, sosyal, ziraat, toprak, dış ilişkiler, bilim ve eğitim, miras konuları çerçevesindeki sorunları ele aldığı başlıca konulardır. Çarlık Rusya’nın özellikle toprak politikasını sert bir şekilde eleştiren siyasi yazıları da mevcuttur.

Gazetede; hükümet tarafından çıkarılan kanunlar, iç ve dış haberler, Kazak halkının tarihi, onların kültürel yaşam ve etkinlikleri, ekonomi, ticaret, medeniyet, köy yaşamı, bilim ve eğitim, okul, medrese, sorunlar, etnografi, resim ve duyurular, dil ve edebiyat, sağlık konularında yayın yapılabiliyordu (Koygeldiyev, 2008, s.187‐188). Bunların dışında yürüttüğü ilmi görevler de vardır. Sovyetler Birliği İlim Akademisi başkanlık divanı, Alihan Bökeyhan’ı 1926 yılında Kazakistan temsilcisi tayin etmiş, birlik üyesi ve özerk cumhuriyetleri incelemek üzere kurulan özel komitenin de üyesi yapmıştır. Ayrıca Alihan, Rusya yerli ve şehir aydınları kurultayına da üye olmuştur (Şimşir, http://www.orkun.org.tr).

1920’li yıllarda Alihan Bökeyhan’a siyasi yasak konularak Moskova’ya çağrılmış son 15 yılını da burada geçirmiştir. Bu dönemde de O, edebi ve bilimsel araştırma faaliyetleriyle meşgul olmuş, sözlü eserleri ve folklorik mirasları özenle toplamış, tarih, etnografya ve edebiyat alanlarında eserler kaleme almıştır.

 

SONUÇ

Kazak Türklerinin XX. yüzyılda yaşadıkları bütün Türk dünyası için hemen hemen ortaktır. Bu dönemdeki Kazakların aydınlanma süreci ve halka önderlik eden aydınların faaliyetleri tüm Türk dünyasında aynıdır, sadece her halka önderlik eden isimler farklıdır. Türk coğrafyası ve özelde Kazak Türkleri de millî şuur hesabına ellerinden geleni yapmışlar ve bu şuurla Rusya’nın sömürü politikasına karşı koymuşlardır. Bu direnişte kendilerine önderlik eden aydınlar büyük rol oynamış, bütün fikri, siyasi aydınlanma sürecine yön vermişlerdir.

Kazaklar arasında birçok aydın yetişmekle birlikte XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında aktif faaliyet gösteren Alihan Bökeyhan gerek siyasi, gerekse fikri yönden aydınlanma sürecinde Kazak halkına önderlik etmiş, Kazak halkının refah ve huzuru, bağımsızlığı için ömrü boyunca mücadele etmiştir. Ancak sonuçta Bökeyhan da Stalin gibi bir ölüm makinesinin gazabına uğramış ve Stalin’in Türkistan’daki aydınları tasfiyesi sırasında kurşuna dizilerek idam edilmiştir.

 

KAYNAKÇA

AKKULI, Sultan-Han, “Sobiratel Kazahckih Zemel: Bölüm I”, Mısl, Sayı: 1, Ocak 2013.

AKKULI, Sultan-Han, “Sobiratel Kazahckih Zemel: Bölüm II”, Mısl, Sayı: 2, Şubat 2013.

ALTAY, Balkan, “Alaş Orda Türkistan’da İlk Türk Hükümeti”, Türk Yurdu, Kasım 1987.

İndustrialnaya Karaganda Gazetesi, 2 Ekim 1992.

KAFKASYALI, Ali, “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Kazakların İstiklâl Mücadelesi Tarihine Bir Bakış”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/1 (Yaz 2012), s.167-192.

KALKAN, İbrahim, “Kazak Siyasi Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913-1918)”, Türkler, Cilt 19, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 369-387.

KAPAĞAN, Enver , “Alaş Orda Partisinin Kazak Aydınlanmasına Etkisi”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 7, No. 1 (2015).

Kazahskaya SSR, Cilt IV, Almatı 1991.

KESİCİ, A. Kayyum, Dün, Bugün Ve Hedefteki Kazakistan, Iq Kültürsanat Yayıncılık, İstanbul 2003.

KOYGELDİYEV, Mambet, Alaş Kozgalısı, Tom 1, Almatı 2008.

KOZIBAYEV, V. K., “Velikiy Reformator XX veka”, Stoliçnoe Obozrenie Gazetesi, 18 Eylül 1998.

KUMĞANBAYEV, Jandos, AHATOV, Ualihan, Çev: Gulzade Kali, “Alihan Bokeyhan ve “Kazak” Gazetesi”, Tarihin Peşinde, Yıl: 2012, Sayı: 7, s. 136‐141.

MUHABAY, Engin, AGİ, F., DEVLET, Nadir, Kazak Ve Tatar Türkleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1976.

ÖLÇEKÇİ, Haluk, “Kazakistan’da Ulusal Hareketler ve Bolşevik Devrimi”, Bilig, Sayı: 7, Güz 1998, s. 171-182.

ÖNER, Mustafa, “XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961)”, Bilig, Bahar 2006, sayı 37, s. 175-188.

SAİGY, Gülnar Bozımbaykızı, “Ahmet Baytursınoğlu ve Kazak Ceditçiliği”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 4/1, 2015, s. 189-193.

ŞİMŞİR, Sebahattin, “Alihan Bökeyhan”, Orkun Dergisi, Sayı: 90.

USEİNOVA, G. R., “Evolutsiya Politiçeskih Vzgladov A. N. Bukeyhanova”, Pravo i Gosudarstvo, № 2 (59), 2013.

manas

http://www.peoples.ru/state/politics/bukeyhanov/

Dernek Başkanımızın Media Manas’a röportaj verdi

Türk Dünyası Öğrenci Derneği Başkanı Aydin Daniyarov’un Manas Üniversitesi internet gazetesi olan Media Manas’a röportaj vermiştir. İlgili röportajı derneğimizin web sayfasını takip eden sayın takipçilerimiz için aşağıda paylaşıyoruz.

Media Manas

aydinAydin Daniyarov: ‘Hayallerim Gerçekleşti’

Gazetemizin ‘’Eski Öğrenci’’ bölümünde bu defa öğrencilik döneminde KTMÜ Öğrenci Konsey Başkanlığı görevini yapmış olan Aydin Daniyarov’a yer verdik.

Okuldan mezun olduktan sonra ben de herkes gibi Kırgız-Rus Slav Üniversitesi’nin Maliye Bölümü’ne başvurdum. Kayıt olduktan sonra Isık Göle tatil yapmaya gittim. Tatilden geldikten sonra ailem Manas Üniversitesi’ni kazandığımı söyleyerek, tekrar düşünmemi istediler. Manas’ta okuyacağım hiç aklıma gelmezdi. Sadece sınava girmiştim. Tanıdığım insanlar bu üniversitenin iyi olduğunu söylemişlerdi ve çok övmüşlerdi. İyice düşündükten sonra Manas Üniversitesi’nde okumaya karar verdim.
Hazırlık sınıfında okurken biraz zorluk çektim. Aslında ben Bişkek şehrindeki 6 Numaralı Rus Okulu’nu bitirdim. Rus Okulu mezunu olduğum için hazırlık sınıfında Kırgızca ve Türkçeyi öğrenmek zor oldu. Bu ilk sorunumdu. Diğeri ise sınıf arkadaşlarıma eski okulumdaki gibi şaka yaptığımda anlamıyorlardı. Fakat sonunda şakalarımı anlamayan sınıf arkadaşlarıma da alıştım. Ders sırasında uyuyakaldığım zamanlar da oldu.
Öğrenciyken Yaptığım Hayırseverlik İşlerime Devam Etmekteyim
Sosyal işlerde çok aktif biriyim. Öğrencilik dönemimin en sevinçli olayı öğrenci konseyi başkanı olmamdır. Öğrencilerle ilgili birçok program düzenledik. Onlarla samimi iletişimde bulunmak beni mutlu ediyordu. Çeşitli hayırseverlik konserleri düzenledik. Kocomkul Spor Salonu’nda ‘’Bahar Şenliği’’ adlı hayırseverlik konseri düzenledik. Bunun yanı sıra Çüy bölgesinin Kara-Balta şehrindeki Panfilov Yatılı Okulu’nda üniversitemiz tarafından Kırgızca sınıfı açıldı ve çeşitli yardımlar yaptık. Şu anda da hayırseverlik çalışmalarına devam ediyorum. 22 Aralık 2012 yılında arkadaşlarımızla beraber bu okula yılbaşı hediyeleri, yiyecek ve içecekler götürerek az da olsa katkıda bulunduk. Öğrenci kardeşlerim, hiç bir şeyden korkmayın, utanmayın ve arzuladığınız amaçlara ulaşmak için çaba gösterin. Günümüzde üniversitemizin öğrencilerine çok değer veriliyor. Çünkü aldıkları eğitim düzeyi yüksek. Öğrenci arkadaşlarıma sadece okumakla kalmayarak, her zaman aktif olmalarını öneriyorum.
Çocukluk Hayalim Gerçekleşti.
Öğrenciyken 2007 yılında çalışmaya başladım. ‘’Koll Centre Klaytner’’ Şirketi’nde iki sene çalıştım. Bu benim resmi çalıştığım ilk yerdi. İlk başta operatör olarak çalışmaya başladım, sonra yükseldim. 2009 yılında tecrübe kazanmak amacıyla Finans Kredi Bankası’nda stajımı yaptım ve orada işe başladım. Banka müdürü: ‘Bir ay içinde çalışmada iyi performans gösterirsen resmi olarak seni işe alacağız’’ dedi. İşe girebilmek için gece gündüz çalıştım. Tabii derslerimden biraz geri kalıyordum. Ama iş yerimde iyi performans gösterdim. İlk maaşım 4000 Somdu. Bu bankada bir buçuk yıl çalıştım. Aynı yıl Uluslararası Demir Bank’tan iş daveti aldım. Elbette bu benim hoşuma gitti. Bankanın genel müdürü Türk olduğu için benim Türkçe bilmem Türk müşterilerle ve yöneticilerle rahat iletişim kurmamı sağladı. Bankada iyi bir çalışma performansı gösterdiğim için 6 ayda işletmeci görevine terfi ettim. Önemli VİP müşterilerle çalıştım. Aynı yıl tecrübe almak amacıyla beni Türkiye’ye staja gönderdiler.
2013 yılının Kasım ayında Kırgız Dıykan Bankası Ticaret Bölümü’nün başkanı olmamı teklif etti. O bankanın yeni açılmasına rağmen teklifini reddetmedim, çünkü kendimi göstermede güzel bir fısattı.
Banka Başkanı Olmak İstiyorum
Bu günlerde arkadaşlarımla beraber Biznes-Konsaltin Şirketi’ni açtık. Çeşitli projeler yapmaya yardım ediyoruz. Ama işlerim yoğun olmasından dolayı o projeye yeterince vakit ayıramıyorum. Bununla birlikte Türk Ülkelerinin Öğrencileri adlı hayırseverler grubunu yönetiyorum. Her sene çocuk evlerine yardımlarda bulunuyoruz. Bu sene ise 28 Aralık 2013 tarihinde Krasnoreçen Çocuk Evi’ne yardım etmeyi planlıyoruz. Bana göre yardım etmek herkesin görevidir.
Gelecekte kendi işimi kurmayı düşünüyorum. Bunun yanında banka genel müdürü olmak istiyorum. Harekete bereket denildigi gibi her zaman çaba gösterip çalışacağım.

Adı ve soyadı: Daniyarov Aydin Munarbekoviç
Doğum yılı: 11 Kasım 1988
Üniversite yılları: 2005-2010 yıllar arası
Bölümü: Maliye

Kaynak : http://media.manas.edu.kg/


Türk Dünyası Gençlik ödülü Kosova Kamu Bakanı Mahir Yağcılar’a verildi

Türk Dünyası Öğrenci Derneği projesi olan Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmasının dördücüsü bu sene Kosova’nın Prizren şehrinden Türk Dünyası Parlamenterler Derneği ile müştereken Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle,  Kosova Genç Birlik Derneği’nin  ev sahipliğinde 15 ülkeden gençlik alanında faaliyet gösteren 40′a yakın STK’nın katılımıyla Kosova’nın Prizren şehrinde 17 – 18 – 19 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu gençlik buluşmamızda Türk Dünyası Öğrenci Derneğinin karar birimlerince hersene verilmesi planlanan “Türk Dünyası Gençlik” ödülünün ilki, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Sayın Mahir YAĞCILAR’a Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Ali TORAMAN tarafından aşağıdaki ilgili gerekçe kamuoyuna okunarak taktim edilmiştir.

GEREKÇE

Türk Dünyası Öğrenci Derneği olarak, kurulduğumuz 2008 yılından bu yana, Türk Gençliğinin daha aktif bir şekilde siyasi hayatta yer alması için çaba sarf etmekteyiz.

Türk Dünyası sathında 15 ülke ve özerk bölgede koordinatörlüğü bulunan derneğimiz, söz konusu ülke ve bölgelerde geleceğimizin mimarı gençlerin siyasi hayatta daha aktif ve katılımcı olarak yer almaları için çaba göstermektedir.

Bilgelik ve tecrübeyle birleşen çeviklik, gerek Türk tarihinde, gerek İslam tarihinde, gerekse dünya tarihinde büyük başarıların anahtarı olmuştur.

Akşemsettin’in bilgeliği ve tecrübesiyle Fatih’in çevikliği ve enerjisi bir araya gelince, bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmıştır.

Bizler Türk Dünyası Öğrenci Derneği olarak, derneğimizin koordinatörlüğünün bulunduğu tüm ülke ve bölgelerde siyaset sahnesinde gençlerimize yer veren bir siyasi anlayışı destekleme kararı almış bulunmaktayız.

Malumlarınız olduğu üzere, 8 Haziran 2014 tarihinde genç ve dinamik Kosova’da genel seçimler yapılmıştır.

Kosova Demokratik Türk Partisi’nin bugüne kadar yapılan Kosova Meclis seçimlerinde ( 2001, 2004, 2007, 2010) ve 2014 seçimlerinde gençlere verildiği önem ve KDTP Genel Başkanı Sayın Mahir Yağcılar’ın her platformda, gerek Balkan gençlerini gerekse Türk Dünyası gençlerini destekleyen açıklamaları, bizlerde büyük bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir.

Bu bağlamda karar birimlerimiz bu yıldan itibaren verilmesi düşünülen “Türk Dünyası Gençlik” ödülünün ilkini Kosova Kamu Yönetimi Bakanı, KDTP Genel Başkanı Sayın Mahir Yağcılar’a takdim etmeyi uygun bulmuştur.

IMG_1834

IMG_1837

IMG_1844

IMG_1847

TÜRK DÜNYASI GENÇLERİ KOSOVA’DA BULUŞTU

Türk Dünyası Öğrenci Derneği projesi olan Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması bu sene Türk Dünyası Parlamenterler Derneğince; Kosova’daki Türk varlığının teminatı olan Türk kökenli siyasilerimizin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, Türk Dünyası Öğrenci Derneği ve Kosova Genç Birlik Derneği’nin koordinasyonunda, 15 ülkeden Gençlik alanında faaliyet gösteren 40′a yakın STK’nın katılımıyla Kosova’nın Prizren şehrinde 17 – 18 – 19 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları sivil ve resmi kurumların desteği ile gençlik alanında çalışmalar yapan STK’ların birlikteliğini geliştirmek ve ortak hareket edebilme kültürüne katkı sağlamak amacıyla; 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Henüz 7. yılıyla birlikte de birçok ülkede gençlik çalışmaları alanında faaliyet yürüten STK’larla birlikte ortak hareket ederek, uluslararası projelerin geliştirdiği ortak bir platforma dönüşmüştür.

Geçmişten günümüze Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları toplantıları Türk Dünyası Öğrenci Derneği’nin koordinasyonunda birincisi; Kırgızistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TİKA desteği ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te; ikincisi Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteği ile Kazakistan’ın Türkistan şehrinde; üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile müştereken Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenmiştir.
Bu sene 4.Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması; Türkiye’den ve Balkanlardan katılım sağlayan siyasilerimizle birlikte 17 -18 – 19 Nisan 2015 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrinde gerçekleştirildi.

4. Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmasında;

– Orta Asya ve Balkan gençliği arasında proje geliştirmek için sanal bir platformu oluşturmasının startı verilmiş

– Genç Çiftçi ile; Balkan ve Orta Asya tarımının gelişmesine katkı sağlamak ve genç çiftçilerimizin ortak proje geliştirmelerine destek ve ortam sağlamak için tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve tarım reformu gibi konularda karşılıklı iş birliğinin temellerinin atılmış,

– Enerjinin Geç Mimarları ile; Orta Asya’dan Avrupa’ya enerji arz güvenliği ve talep güvenliği gibi konularında karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuş

– Üniversiteli ile; Öğrenci Değişimi, Tarihimizi Tanıyalım, Bölgemizdeki Öğrenci Sorunları ele alınmış

– Siyaset ve Gençlik ile; Türk Dünyasındaki ve Balkanlar’daki Genç Milletvekillerinin ve gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarını ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirmek ve karşılıklı sosyal, ekonomik, kültürel işbirliği gelişmesine vurgu yapılmış,
– Kültür etkinliklerimiz ile de katılımcılarımızı Balkan kültürü ile Orta Asya kültürünü yakından tanımalarına fırsat sunulmuştur.

Gençlik alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen program, bölgelerin bütünleşmesiyle birlikte büyük akıl birliktelikleri sağlayacak birçok faaliyete imza atmıştır.

Programın açılış konuşmasında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Songül Ozan, bu yıl 4. Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nın Kosova’da gerçekleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’ya verdiği en önemli göstergesi olduğuna değinirken, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova’nın ve Kosova gençliğinin uluslararası alana entegresinde bu tarz uluslararası bir organizasyonun ilk defa yapıldığını bunun Kosova gençliği için önemli olduğunun söyleyerek, Türkiye Cumhuriyetinin Kosova’nın tanınırlığına her zaman olduğu gibi bu günde bu proje ile destek çıktığına vur yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Dünyası Parlamenterler Derneği’ne teşekkürlerini bildirmiştir.

Türk Dünyası Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Dr. Nuri Uslu’da, Türkiye’nin dün olduğu gibi bugünde kardeş ülke Kosova’nın yanında olduğuna dikkat çekmiştir.

Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları Program Koordinatörü Ahmet Sağlam’da Bilgelik ve tecrübeyle birleşen çeviklik, gerek Türk tarihinde, gerek İslam tarihinde, gerekse dünya tarihinde büyük başarıların anahtarı olduğuna, Akşemsettin’in bilgeliği ve tecrübesiyle Fatih’in çevikliği ve enerjisi bir araya gelince, bir çağ kapanıp yeni bir çağ açıldığına vurgu yaparken, bu tarz projelerle amaçlarının ulusal ve uluslararası alanda gençlerin ve genç siyasilerin daha fazla aktif olmaları olduğunu bildirmiştir.

Program Gençlik alanında faaliyet gösteren STK liderlerinin sunumları ve Balkan dans topluluğunun gösterisiyle tamamlanırken, Türk Dünyası Parlamenterler Derneği’nin Kosova Şubesi Başkanı olarak Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın atama kararının okunmasıyla son bulmuştur.

10702173_10205597777255735_4955901648495637171_n

 

1545223_10205597792576118_3871935451049307238_n

 

11175044_10205597827176983_5184849679267501574_n

Türk Dünyası Gençliği Kosova’nın kadim Osmanlı şehri Prizren’de buluşuyor

Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları sivil ve resmi kurumların desteği ile gençlik alanında çalışmalar yapan STK’ların birlikteliğini geliştirmek ve ortak hareket edebilme kültürüne katkı sağlamak amacıyla; 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Henüz 7. yılıyla birlikte de birçok ülkede gençlik çalışmaları alanında faaliyet yürüten STK’larla birlikte ortak hareket ederek, uluslararası projelerin geliştirdiği ortak bir platforma dönüşmüştür.

Geçmişten günümüze Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları toplantıları Türk Dünyası Öğrenci Derneği’nin koordinasyonunda birincisi; Kırgızistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TİKA desteği ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te; ikincisi Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteği ile Kazakistan’ın Türkistan şehrinde; üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile müştereken Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenmiştir.

Bu sene 4.Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması; Türk Dünyası Parlamenterler Derneği’nin çatısı altında kapsamı daha da genişletilerek Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türk Dünyası Öğrenci Derneği ve Kosova Genç Birlik Derneği’nin koordinasyonunda, Kosova’daki Türk varlığının teminatı olan Türk kökenli siyasilerimizin ev sahipliğinde, Orta Asya ve Balkanlara kadar uzanan toplam 15 ülkeden 40 yakın gençlik alanında faaliyet gösteren STK’lar ile Türkiye’den ve Balkanlardan katılım sağlayacak bakanlarımızla birlikte 10 milletvekilimizin eşliğinde 17 -18 – 19 Nisan 2015 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenmektedir.

Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları niçin düzenleniyor;

Değerli kamuoyunun malumu olduğu üzere, Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanlarının önderliğinde Türk Konseyi Sekreterliği kurulmuş ve söz konusu sekreterlik tarafından gerek ekonomik gerekse kültürel alandaki iş birlikteliğini geliştirmek için çeşitli projeler ele alınmıştır.

Ve yine Azerbaycan ve Türkiye’nin önderliğinde TANAP enerji projesi hayata geçirilerek Orta Asya ve Hazar Bölgesinin zenginliği Türkiye’nin istikrarlı içyapısı ile Balkanların üzerinden Batı dış pazarına açılarak değerine değer katması sağlanmıştır.

Bu ve benzeri büyük projelerde görüldüğü üzere; ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirerek bölgelerin bütünleşmesini sağlayan büyük akıl birliktelikleri, yeni modern ve küreselleşen dünyanın olmazsa olmaz gerekleri arasında yer almaktadır.

Tam bu bağlamda Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları adlı ortak platformla;
Orta Asya ve Balkan gençliği arasında proje geliştirmek için sanal bir platformu oluşturmak,
Genç Çiftçi; Balkan ve Orta Asya tarımının gelişmesine katkı sağlamak ve genç çiftçilerimizin ortak proje geliştirmelerine destek ve ortam sağlamak için tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve tarım reformu konularında karşılıklı iş birliğinin temellerini atmak Enerjinin Geç Mimarları; Orta Asya’dan Avrupa’ya enerji arz güvenliği ve talep güvenliği Üniversiteli; Öğrenci Değişimi, Tarihimizi tanıyalım, Bölgemizdeki Öğrenci Sorunları Siyaset ve Gençlik; Türk Dünyasında ve Balkanlar’daki Genç Milletvekillerini ve gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarını, ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirmek ve karşılıklı sosyal, ekonomik, kültürel işbirliği gelişmelerinin önemini ortaya koymak, Kültür etkinliklerimiz ile de katılımcılarımız Balkan kültürü ile Orta Asya kültürünü yakından tanıma fırsat sunmak,

GELENEKSEL TÜRK DÜNYASI GENÇLİK BULUŞMASI
PROGRAM AKIŞI
Kosova / Prizren
17 -18 – 19 Nisan 2015

I. Gün
09.00 – 12.00 Resmi Ziyaretler ( Priştine )
12.00 – 14.00 Yemek ( Cuma Namazı )
14.00 – 15.30 Açılış Konuşmaları (Programı organize eden protokol, destekleyen kurum ve kuruluşlar ile söz konusu ülkenin yöneticileri)

15.30 – 16.00 Plaket Töreni
16.00 – 16.15 Kahve arası
16.15 – 17.00 Milletvekilleri 1.Oturum “Türk Dünyası Gençliği ve Siyasi Gelişmeler”
17.00 – 17.45 Milletvekilleri 2.Oturum “Türk Dünyası Gençliği ve Siyasi Gelişmeler”
17.45 – 18.00 Çay ve kahve molası
18.00 – 18.30 Milletvekilleri (Değerlendirme)
19.00 – 23.00 Katılımcı Gençler ile Şiir ve Serbest Söyleyişi

 II. Gün

09.00 – 10.30 Akademisyenlerin 1. Oturum “Siyasette Küresel Güç Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları ve Yeri”
10.30 – 10.45 Kahve ve çay molası
10.45 – 12.00 Akademisyenlerin 2. Oturum “Siyasette Küresel Güç Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları ve Yeri”
12.00 – 13.00 Yemek
13.00 – 14.00 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 1.Sunumu “Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
14.00 – 14.15 Kahve ve çay molası
14.15 – 15.15 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 2.Sunumu “Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
15.15 – 16.15 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 3.Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
16.15 – 16.30 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 4.Sunumu “Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
16.30 – 16.45 Sonuç Bildirgesinin oluşturulması ve ilan edilmesi
16.30 – 18.00 Türk Dünyası İle İlgili Çalışma Yapan Uluslararası Kuruluşların Tanıtımı
18.00 – Halka Açık Merkezi Konser (Türkiye’den katılımının sağlanması için düşünülen ünlü bir isim)

III. Gün
09.00 – 12.00 Kosova’da “Devlet-i Aliyye’nin İzninde” adlı kadim miras turu
12.00 – 13.30 Yemek
13.00 – Dağılma

Not: Program esnasında halka ve katılımcılara açık olarak tanıtımlar ile TÜRKSOY envanterinden seçilmiş 33 değerli tablodan oluşan
“Türk Dünyası Resim Sergisini” program süresince sergilenecektir.

 

 

Kırgızistan’daki yetimler okuluna yardım kampanyası

DSC_3152Genel merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan, Türk Dünyası Öğrenci Derneği kurulduğu yıldan bu zamana kadar ( 2008 ) geleneksel olarak düzenlediği yetim çocuklara yardım kampanyasına bu yılda start verdi.

BİR BİRİNDEN AKILLI ÖĞRENCİLERE İL AKILLI SINIF, ÖĞRENCİ KARDEŞLERİNDEN

Derneğimiz Genel Başkanı Ahmet Sağlam ve Dernek Başkanımız Aydin Daniyarov’un Manas Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlıkları döneminde (2008), Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak, dönemin Manas Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Sayın Serhat Atmaca, Öğrenici Konseyi Genel Sekreteri Sayın Ali Toraman, Öğrenci Konseyi Muhasebecisi Sayın Kasiet Koshbaeva, Öğrenci Konseyi Üyesi Sayın Adiet İdrisov ve diğer kıymetli hocalarımız ile öğrenci konseyinde ki diğer çalışma arkadaşlarımızın üstün gayret ve çabalarıyla, Kırgızistan genelinde büyük bir yardım konseri tertip edilmiş olup, Kırgızistan’ın Kara-Balta şehrinde bulunan Panfilov Yetim Çocuklar Yurduna kapsamlı bir sınıf yaptırılmıştı.DSC_3114

Yetimler okuluna ilk akıllı sınıfı yaptıran derneğimiz ve üniversitemiz, söz konusu sınıfın ismini Türk – Kırgız kardeşliğinin altın nişanı, Türk Dünyası rönesansına katkı sağlayan Manas Üniversitesi ismini vermiş ve sınıfın eğitim dilinin de Kırgızca olması için destek çıkmıştı.

yardım

MANAS ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRDİ

Manas Üniversitesi de 2008 yılından bu zamana kadar üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaparak, her sene düzenli yarımlarda da bulunmuştur.

TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ, O YAVRULARI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Derneğimiz de 2008 yılında bu zamana kadar Yetim Çocuklar Yurdunu hiç yalnız bırakmayarak, her sene geleneksel yardım kampanyaları organize etmiş ve kamuoyunun dikkatlerini de bu yöne toplamıştır.

DSC_8635

BU YILDA TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ KOORDİNASYONUNDA, KIRGIZ – İSVEÇ BANKASI ANA SPONSORLUĞUNDA, YETİMLER OKULDAKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ.

Türk Dünyası Gençliğinin şefkat elini yetimler okulundaki kardeşleriyle buluşturan derneğimiz her sene olduğu gibi bu yılda, Türk Dünyası Öğrenci Derneğinin koordinasyonunda, Kırgız – İsveç Bankası ana sponsorluğunda, Dernek Başkanımız Aydin Daniyarov’un üstün gayret ve çabalarıyla,  1 Temmuz – 30 Ekim 2014 tarihleri arasında Bişkek genelinde yardım kampanyasının startını vermiş olup, bu güzel Ramazan ayında yetimler okulunda ki öğrenci kardeşleriyle birlikte olacaktır.

Program İrtibat Bilgileri

Aydin Daniyarov

Dernek Başkanı, Program Koordinatörü

00 996 772 501 511

Genel Başkanımız TRT Radyo 1’de İpek yolunu anlattı.

10366218_711691288876746_978266266991638020_nDerneğimizin Genel Başkanı ve Türk Dünyası Parlamenterler Derneği Genel Koordinatörü Ahmet Sağlam, Fahri Atasoy ve Arzu Kantar’ın hazırladığı TRT Radyo 1’in sevilen radyo programı “İpek Yolu”na konuk olarak katıldı.
Söz konusu radyo programında İpek Yolu üzerinde ki devletlerden ve topluluklardan, ilgi çekici konulardan ve Yeni İpek Yolunun bölgeye katkılarının neler olacağından yaklaşık yarım saatlik bir sohbet gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Ahmet Sağlam, İpek Yolunun tarihte İpekle hayat bulduğunu, günümüzde de İpek Yoluna can verecek ana kaynağın enerji olduğunun altını çizdi.
Kırgızistan’ın Orta Asya’nın en stratejik bölgesi olduğuna, İpek Yolunun bu anlamda en önemli lokomotifi olduğuna da değindi.
TRT’nin sevilen bu radyo programına her Salı saat: 17.05 – 17.40 arasında TRT Radyo 1 dinleye bilirsiniz.


Genel Başkanımız TRT Radyo 1’de İpek yolunu… paylaşan: Turkdunyasiogrencidernegi