makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

Öğrenci Bursları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek eğitim ve araştırma bursu başvuruları başlamıştır.

Başvurular 16-25 Kasım 2016 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki burs uygulamasından yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Lisans Burs İlanı

Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) Burs İlanı

Doktora Sonrası Burs İlanı

 

Kaynak : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Vakıf Genel Müdürlüğü Burs Başvuruları Başlıyor

Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğrenim ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu” ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu” için başvurular, 2016 – 2017 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında…

Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğrenim ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu” ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu” için başvurular, 2016 – 2017 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitemizden alınacaktır. Bu eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine verilen eğitim yardımı için başvurular da internet üzerinden alınacak olup başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.
2016 – 2017 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi
Ortaöğrenim Bursu
19 Eylül 2016
19 Ekim 2016
Yükseköğrenim Bursu
15 Eylül 2016
30 Ekim 2016
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu
15 Eylül 2016
30 Ekim 2016
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Yükseköğrenim Burs sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olmaktadır. Kendisine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs çıkan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan faydalanamamaktadır.
Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönmelerine ilişkin duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemizden takip edebilir.

Suriye Yüksek Öğrenim Bursları” son başvuru tarihi 4 Ağustos 2016 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Suriye Yüksek Öğrenim Bursları” son başvuru tarihi 4 Ağustos 2016 saat 23:59‘a kadar uzatılmıştır.

Kaynak:Türkiye Bursları

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI “HOCA AHMED YESEVÎ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU” DUYURUSU

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca, 2016 yılının UNESCO tarafından “Hoca Ahmed Yesevî Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, “Hoca Ahmed Yesevî” üzerinde çalışma yapacak olan 2 yüksek lisans ve 3 doktora eğitimi olmak üzere toplam 5 öğrenciye “Hoca Ahmed Yesevî Lisansüstü Eğitim Bursu” verilecektir.

Başvuru Koşulları
Adaylarda aranan şartlar:

 • En son mezun olduğu diploma not ortalaması; yüksek lisans için lisans not ortalaması en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora için yüksek lisans not ortalaması en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olmak,
 • Doktora bursu öğrenci adayı için en az bir adet bilimsel makale yayınlamış olmak,
 • Üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine yerleşmiş olmak veya lisansüstü eğitim için kabul belgesi (akseptans) almak,
 • Başvuru tarihinde, yüksek lisans için 28 yaşından, doktora için 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları olmamak,
 • “Hoca Ahmet Yesevî” üzerinde çalışma yapacak olmak.

Burs Süresi
Yüksek lisans burslu öğrencisine, yüksek lisans eğitimine başladığı tarihten itibaren iki yıl süreyle, doktora burslu öğrencisine ise doktora eğitimine başladığı tarihten itibaren dört yıl süreyle burs verilir. Bursiyer öğrencinin, yabancı dil hazırlık veya bilimsel hazırlık eğitimi görmesi durumunda, bunlara ilave olarak bir yıl ek süre verilir. Burslu öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitedeki yüksek lisans ve doktora normal eğitim sürelerinin bu sürelerden daha uzun ya da daha kısa olması durumunda, öğrenim gördüğü üniversitedeki süre boyunca burs ödenir. Burslu öğrencinin normal süresi içinde eğitimini tamamlayamaması halinde alacağı ek süre yüksek lisans için 1 yılı, doktora için 2 yılı geçemez. Burslar, öğrenci burslu olma şartlarını kaybetmediği sürece on iki ay boyunca ödenir.

Burs Miktarı
Türkiye’de eğitim görecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Mütevelli Heyet Başkanlığı Burs Yönetmeliği”nin 11. Maddesi (1) fıkrası (a) bendi ile belirlenen burs tutarları ödenir.
Yurtdışında eğitim görecek öğrencilere ödenecek burs miktarı “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ”de belirtilen tutarlar esas alınarak Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
Burslu öğrencinin sadece kendisine yılda bir defa gidiş dönüş uçak bileti alınır. Vize ücreti, ikamet bedeli, noter masrafları ve pasaport defter bedeli gibi zorunlu giderleri belge ibrazına istinaden ödenir.
Burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta prim ücreti ödenir. Ancak yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup, zorunlu sağlık sigorta prim bedeli her yıl için aylık bursunun 1,5 katını aşamaz.
Burslu öğrencinin eğitim ücreti belge ibrazına istinaden Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından ödenir.

Başvuru İşlemi
Adaylar, başvuru için istenilen belgelerin pdf biçiminde taranmış hâllerini ekleyerek, burs2016@yesevi.edu.tradresine e-posta yolu ile başvuracaklardır. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, başvuru ekinde istenen belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

Başvuruların Başlangıç Tarihi        : 20/06/2016
Başvuruların Bitiş Tarihi                 : 19/08/2016
Mülakat Tarihi                                   : 24/08/2016
Sonuçların İlan Edilmesi                 : 26/08/2016

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

 • İmzalı ve fotoğraflı başvuru formu,
 • Nüfus Cüzdanı veya pasaport (resimli sayfası),
 • En son mezun olduğu okul diploması;
 • En son mezun olduğu not ortalamasının, yüksek lisans için en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora için en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olduğunu gösteren not döküm belgesi;
 • Doktora bursu öğrenci adayı için en az bir adet bilimsel makale yayınladığını gösterir belge,
 • Yüksek lisans veya doktora eğitim için kabul belgesi (akseptans),
 • Yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edenler için geçmiş dönem not döküm belgesi,
 • Yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edenler için disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 • Yukarıda sayılan belgeler Türkçe veya İngilizce değil ise yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümeleri.

Bursiyerin Tespiti
Burslu öğrencileri seçmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en az üç kişiden oluşan bir komisyon oluşturulur. Başvuran adaylar içerisinden, gerekli koşulları taşıyanlar, Komisyon tarafından mülakata çağrılır ve yapılan değerlendirme sonucu burslu öğrenciler belirlenir.

İletişim Bilgileri  :,
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit Temel Kuğuoğlu Sok. No:30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: (0 312) 216 06 00 / 622 veya 624 dahili
www.ayu.edu.tr    burs2016@yesevi.edu.tr

 

Kaynak ve Başvuru için lütfen tıklayınız : Ahmet Yesevi Üniversitesi

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının Yayınladığı Yabancı Hükümet Burslarından Haberdar Mısınız?

ÖN BİLGİLER

Ø  Yabancı Hükümet Bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir.

Ø  Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte, genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir.

Ø  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme yapılmamakta ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaktadır.

Ø  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılmakta ve ilgili ülkeye kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak bildirilmektedir. Adayların kabullerine ait son karar ilgili ülkeye aittir.

Ø  Yurtdışında alınacak diplomaların denkliğine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) önceden bilgi edinilecektir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.

 

Ø  Burslar, verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.

GENEL ŞARTLAR

1-   Araştırma, yüksek lisans ve doktora bursları için en az lisans/yüksek lisans mezunu adaylar kabul edilmektedir (Eğitim düzeyi konusunda bazı ülkelerin kendi özel şartları geçerli olacaktır).

 

2-   Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora adayları için; KPDS’den C seviyesinde ya da eş değer dil belgesine sahip olmak gerekir.

 

3-   Dil bursları için; en az fakültelerin 4. sınıf öğrencisi olup, ulusal veya yabancı kaynaklı dil sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOFEL) 50 ya da eş değerde puan alınmalıdır.

 

4-   Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına başvuruda bulunamayacaktır. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

 

5-   Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahiptir. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir.

 

6-   Bir dönem içerisinde iki kez ön başvuru yaptığı halde mülakata gelmeyen adaylar aynı dönem içerisinde başka bir burs için başvuruda bulunamayacaklardır.

BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ:

1-   Burs başvuruları internet yoluyla ve belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

 

2-   Kaydını tamamlayan adaylar Bakanlığımızdan her hangi bir çağrı beklemeden açıklanan tarih ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

3-   İstenen diğer tüm belgeler (üçer kopya ve üç ayrı telli dosya içerisinde hazırlanacak) mülâkat günü görevliye elden teslim edilecektir. İstenen belgeler ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.

 

4-   Son başvuru tarihinden önce kaydını yapmayan/yapamayanların,  gerekli şartları taşımayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

5-   Geciken adaylar kesinlikle mülâkata alınmayacaktır. Süresi bir günden fazla olan mülâkatlarda, kayıtlı adayların bazılarının sınava girmeme ihtimaline karşı, tüm adayların mülâkatın ilk günü belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

6-   Mülakat, burs komisyonunca Türkçe ve yabancı dilde yapılacaktır. Mülakatta adaylar, “Ön Hazırlık ve Konuya Hâkimiyeti/Genel Bilgi Düzeyi“, “Temsil Yeteneği”, “Yabancı Dil Düzeyi”, “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir.

 

7-   Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenecektir.

 

8-   Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde http://abdigm.meb.gov.tr/student/default.aspx adresinden adayın T.C. Kimlik Numarasına göre yayınlanacaktır.

 

9-   Başarılı adayların belgeleri (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere T.C. Dışişleri Bakanlığına gönderilecektir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Not ortalaması 50 puanın altında olanlar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.

 

10-Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. En geç bir (1) ay içerisinde alınmayan dosyalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

 

11-Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylar, talep ettiği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere pasaport harç muafiyet ve kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazıları düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemleri yürütmek ilgililere aittir.

 

12-Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

 

13-Başarılı olan ve yurtdışında öğrenimine başlayan erkek adaylar; askerlik sevk tehir işlemleri için, öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimize başvurmaları gerekir. Kişinin talebinin Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasına müteakip askerlik sevk tehir işlemleri başlatılacaktır.

 

14-Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda yeniden başvurabilirler.

 

15-Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılacaktır.

 

16-Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak en geç bir ay içerisinde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunacaktır.

 

 

YunanistanPakistan

Verilen Bursun Türü 4 Adet Lisans
İlk Başvuru Tarihi 26.07.2016
Son Başvuru Tarihi 12.08.2016
Mülakat Tarihi 18.08.2016

Saat 10:00

 

YunanistanMeksika

Verilen Bursun Türü 3 Adet Araştırma / Yüksek Lisans /Doktora Bursu / Uzmanlık / Tıbbi Uzmanlık
İlk Başvuru Tarihi 01.07.2016
Son Başvuru Tarihi 01.09.2016
Mülakat Tarihi 05.09.2016

Saat 10:00

 

YunanistanYunanistan

Verilen Bursun Türü 3 Yunanca Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi 13.07.2016
Son Başvuru Tarihi 20.07.2016
Mülakat Tarihi 22.07.2016

Saat 10:00

 

YunanistanFas

Verilen Bursun Türü 25 Adet Lisan / Yüksek Lisans /Doktora Bursu
İlk Başvuru Tarihi 24.06.2016
Son Başvuru Tarihi 18.07.2016
Mülakat Tarihi 20.07.2016

Saat 10:00

 

YunanistanKuveyt

Verilen Bursun Türü 10 Adet Arapça Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi 05.05.2016
Son Başvuru Tarihi 30.05.2016
Mülakat Tarihi 02.06.2016

Saat 10:00

 

YunanistanRomanya

Verilen Bursun Türü Yaz Dil Bursu : 10 Adet
İlk Başvuru Tarihi 15.04.2016
Son Başvuru Tarihi 28.04.2016
Mülakat Tarihi 28.04.2016

Saat 14:00

 

Yunanistanİtalya

Verilen Bursun Türü Yüksek Lisans, Doktora, Araştırma,Dil ve sanat-muzik ve dans alanlarında toplam 54 aylık burslar
İlk Başvuru Tarihi 24.03.2016
Son Başvuru Tarihi 15.04.2016
Mülakat Tarihi 21.04.2016

Saat 10:00

 

Belçika

Verilen Bursun Türü 4 Adet Fransızca Dil Bursu
İlk Başvuru Tarihi 21.03.2016
Son Başvuru Tarihi 08.04.2016
Mülakat Tarihi 12.04.2016
 

Çin

Verilen Bursun Türü 24 Adet Lisans, Yüksek Lisans,Doktora, Akademisyenlik ve Kıdemli Akademisyenlik Bursu ve 2 Adet Asya Bursu
İlk Başvuru Tarihi 19.02.2016
Son Başvuru Tarihi 01.04.2016
Mülakat Tarihi 05.04.2016
 

Slovenya

Verilen Bursun Türü Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Bursu Doktora Düzeyinde Araştırma Bursu
İlk Başvuru Tarihi 15.01.2016
Son Başvuru Tarihi 31.03.2016
Mülakat Tarihi 07.04.2016
 

Macaristan

Verilen Bursun Türü 50 Adet Lisans, 50 Yüksek Lisans ve 30 Doktora Bursu 20 Kısa Dönem (1-5 ay)
İlk Başvuru Tarihi 07.01.2016
Son Başvuru Tarihi 21.03.2016
Mülakat Tarihi
 

Brunei

Verilen Bursun Türü 5 Adet Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
İlk Başvuru Tarihi 15.12.2015
Son Başvuru Tarihi 22.12.2015
Mülakat Tarihi 29.12.2015
 

Finlandiya

Verilen Bursun Türü 10 Adet Doktora Düzeyinde Araştırma (3-9 Aylık)
İlk Başvuru Tarihi 15.12.2015
Son Başvuru Tarihi 15.02.2016
Mülakat Tarihi 22.02.2016

Kaynak ve Başvuru : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI BAŞVURULARI YIL BOYU AÇIK

Uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin, kendi alanlarında ülkemiz öğretim üyeleriyle yararlı ortak araştırmalar yapmalarını teşvik etmek ve araştırmacılar arasındaki uluslararası bilimsel etkileşimin gelişmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Bursları kapsamında Araştırma Bursları verilecektir.

AKADEMİK NİTELİK

Aday ya da adayın Türkiye’de beraber çalışacağı danışman tarafından daha önceden yapılan bir çalışmanın salt tekrarı niteliğindeki öneriler kabul edilmez.

Araştırma konularının, her akademik yıl Türkiye Bursları tarafından belirlenen sosyal ve beşerî bilimler alanlarındaki öncelikli konu başlıklarıyla sınırlı kalması ve adayların, yapacakları araştırmaların spesifik konusunu başvuru esnasında tam ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir

(2016 – 2017 akademik yılında öncelikli olarak değerlendirilecek araştırma alanları için tıklayınız)

Başvuruların değerlendirilmesinde adayın bilimsel yetkinliği, araştırma önerisinin bilimsel/ akademik değeri ve yapılabilirliği ölçütleri dikkate alınır. Ayrıca önerilen araştırmanın adayın kariyer gelişimine, ülkesine ve ev sahibi kuruma katkıları gibi ölçütler de göz önünde bulundurulur.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular internet yoluyla yapılır. Adaylar, yıl boyunca başvuru yapabilirler. Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz doldurmak ve formda istenilen ek belgeleri tarayıp sisteme yüklemek suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Adaylar yılın herhangi bir döneminde başvuru yapabilirler. Başvuru tarihinden en geç 3 ay içerisinde başvurular sonuçlandırılır ve sonuçlar elektronik posta (e-mail) yoluyla adaylara bildirilir. Başarılı bulunan adayların izlemeleri gereken adımlar da elektronik posta yoluyla bildirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Bursları kapsamında yer alan Araştırma Burslarına, Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olan uluslararası öğrenci ve/veya araştırmacılar başvurabileceklerdir. Adaylar, doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olmalıdırlar. Ayrıca adayların Türkiye’de bir üniversiteden araştırma için resmî Kabul / Davet Belgesi almış olmaları şarttır. 

(Kabul / Davet Belgesi almak için araştırmacıların üniversitelerle kişisel olarak iletişime geçmeleri gerekmektedir)

Başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:
• Türkiye dışında bir ülkenin vatandaşı olmak (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti olanlar başvuramamaktadırlar),
• Tercihen, başvuru yılının ilk günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak,
• Türkiye’deki üniversitelerin birinden kabul / davet belgesi almış olmak

(2016 – 2017 akademik yılında öncelikli olarak değerlendirilecek Türkiye üniversiteleri için tıklayınız)

• Doktora öğrencileri için, yurt dışındaki bir üniversitenin doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında olmak,
• Doktora derecesine sahip adaylar için doktora diplomasına sahip olmak,
• Çalışmalarında kullanılacak dili, yapacağı araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek.
EĞER insanlardan deney, anket, odak grup görüşmesi, uygulama vb. yöntemlerle kişisel veri toplanacak ise üniversitelerin Etik Kurullarından alınması gereken “Etik Kurul Onay Belgesi”ne; kurum ve kuruluşlardan kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. ile tarihî eserler ve arkeolojik alanlar vb. üzerinde çalışma yürütülecek ise araştırma yapılacak yerin bağlı olduğu ilgili devlet kurumundan alınması gereken “Yasal İzin Belgesi”ne sahip olmak,

BURS MİKTARI

2016 yılı için aylık burs miktarı 3.000 TL‘dir (yaklaşık 1.000$). Burs; konaklama, sigorta ve üniversite öğrenim harcı gibi diğer masrafları kapsamamaktadır. Ancak araştırmacıdan konaklama yerinin tarafımızca sağlanması yönünde bir talebin gelmesi halinde bu talep değerlendirilebilir. Ayrıca talep gelmesi halinde, araştırmacının çalışmalarına yararlı olabilecek konferans, panel, sempozyum, saha araştırması, anket çalışması, materyal temini vs. gibi faaliyetler kapsamındaki giderler için maddî destek sağlanabilir.

DİĞER HUSUSLAR

• Başvurular, Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
• Araştırmacılar için bursluluk süresi en fazla 12 aydır.
• Araştırmacılar araştırmalarını, kabul aldıkları üniversitede görevli bir danışman refakatinde sürdürürler.
• Bursiyerlerin araştırmaları, belirli aralıklarla hazırlayacakları ve Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek raporlarla takip edilir.
• Bursiyerler, araştırmalarının sonunda, araştırmalarının ulaştığı noktayı ayrıntılarıyla gösteren bir Sonuç Raporu yazmakla yükümlüdürler.

Başvuru için tıklayınız:basvuru.ytb.gov.tr
Türkiye Bursları Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mevlana Bulvarı No:145 Balgat Çankaya / ANKARA – TÜRKİYE
Bilgi ve Talepler İçin: research@turkiyeburslari.gov.tr

Kaynak ve Ayrıntılı Bilgi İçin : Türkiye Bursları

Suriye Yüksek Öğrenim Bursları Başvuruları Başladı

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelere devam eden öğrencilerin geçmiş dönemlere ait transkript belgelerini, kayıt olmuş ancak henüz transkripti oluşmamış adayların ise lise belgelerini ve üniversite kayıt belgelerini sisteme yükleyerek başvuru yapması gerekmektedir.

Lisans başvurularında 2015 ve 2016 yıllarında liseden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığının denklik sınavına girip başarılı olması gerekmektedir. 2014 ve öncesi lise mezunlarının ise Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi almaları ve bu belge ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Suriyelilere yönelik Burslandırma uygulamalarında Türkiye’deki devlet üniversitelerinden kabul alıp kayıt yaptıran veya daha önce kayıt yaptırmış ve eğitimlerine devam edenler de başvuru yapabilecektir.

Adaylardan;

 • Lisans programına başvuracakların 01.01.1990,
 • Yüksek lisansa başvuracakların 01.01.1983,
 • Doktoraya başvuracakların 01.01.1978 ve sonrası doğumlu olmaları,
 • Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması şartları aranmaktadır.

Adaylardan başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olması beklenmektedir. Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri Değerlendirme ve Seçim Bölümü’nde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Burslarına başvuramazlar.

Türkiye Bursları, bu şartları taşıyan dünyadaki bütün Suriyeli adaylara açıktır.

Kısa dönemli burs programlarının ilave başvuru şartları olabilmektedir. Lütfen bu burs programlarına başvuru esnasında bu şartları kontrol ediniz.

Başvurular yalnızca internet aracılığıyla yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

Türkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

I. Başvuruya uygunluk ve akademik başarı

II. Mülakat

Bahsi geçen program, akademik başarı ve ihtiyaç esaslıdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:

 • Diploma notu
 • Lisans başvurularında denklik belgesi
 • Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)
 • Üniversite giriş sınavı notu (varsa)
 • Üniversitede lisan eğitimine devam edenlerin okudukları dönemlerin transkript bilgileri
 • Bitirme sınavı notu (varsa)
 • Uluslararası sınav notu (varsa)
 • C1 Dil sertifikası (varsa)
 • Diğer

Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir:

 • Lisans için %70
 • Yüksek lisans ve doktora için %75
 • Tıp öğrenimi için %90

Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. Mülakatlar belirlenecek merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilir.

Kaynak ve Başvuru için Tıklayıznız: Türkiye Bursları

2016 Türkiye Bursları Başvuruları Başlıyor. 2016 Türkiye Scholarships Applications

Türkiye Bursları 2016 başvuruları 28 Şubat-31 Mart 2016 tarihlerinde alınacaktır. Başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) alınacak olup, elden, posta yoluyla vb. şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Türkiye Bursları başvuruları ücretsizdir.

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.

Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce, Fransızca ya da Arapça eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların birçoğu, GRE, GMAT, SAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar başvuru esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edtmelidirler.

Türkiye Bursları kapsamında burslandırılan ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce, Fransızca ya da Arapça eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur.

Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor alanlarındaki bölümlerinden kabul almaları beklenmektedir. Kabul alamayan adayların burslulukları Türkçe Eğitiminin ardından sonlandırılacaktır. Programa başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika, portföy vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.

Bursun Kapsamı
 • Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1.200 TL)
 • Üniversite harcı
 • 1 yıl Türkçe dil eğitimi
 • Barınma yardımı
 • Gidiş-dönüş uçak bileti
 • Sağlık sigortası

 

Suriye Uyruklu Adaylar İçin Önemli Not:

Suriye uyruklu adayların başvuru ve seçim süreci Türkiye Bursları genel uygulama takviminden ayrı yürütülecektir. Takvim ve uygulamaya ilişkin bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.

Bu münasebetle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; ülkemiz üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitim almak isteyen Suriye uyruklu adayların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Denklik Sınavına girmeleri ve bu sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları
Adayların lisans programlarına başvuru yapabilmeleri için;
 • Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
 • Başvurduğu düzeyde Türkiye’de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
 • Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya dengi bir eğitim kurumdan mezun olması,
 • Lisans başvurusu için 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olması,
 • Transkript notu, diploma notu, ulusal veya uluslararası sınav notu kriterlerinden en az birinden belirlenen (sağlık bilimleri lisans programları için % 90, diğer lisans programları için % 70) asgari başarıyı sağlamış olması,
 • Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;
Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;
 • Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
 • Başvurduğu düzeyde Türkiye’de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
 • En geç 30 Temmuz 2016 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması,
 • Yüksek lisans başvurusu için 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olması,
 • Doktora başvurusu için 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olması,
 • İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve
 • Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.
Başvuru Belgeleri
Lisans Başvuruları 
 • Online başvuru
 • Adayın mezun ya da son sınıfta olduğunu gösterir belge/diploma,
 • Adayın aldığı dersleri ve not ortalamasını gösteren not dökümü
 • Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
 • Vesikalık fotoğraf
Lisansüstü Başvurular
 • Online başvuru
 • Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,
 • Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir)
 • Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
 • Vesikalık fotoğraf
Adaylardan;
 • online başvuru sistemine girmeleri (tbbs.turkiyeburslari.gov.tr),
 • elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
 • sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
 • gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
 • ve son olarak başvurularını tamamlamaları
beklenmektedir.

2016 Türkiye Scholarships Applications

Applications for Türkiye Scholarships will be received by 28 February-31 March 2016. The application to Türkiye Scholarships programmes is online and totally free process. Applications delivered by hand or post will not be evaluated.

Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals.

Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time. Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the online application form.

Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments and universities offer programmes in English, French or Arabic. The candidates who want to study in these languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission test scores such as GRE, GMAT, SAT etc. Candidates can check the language of instruction while selecting the programmes.

All Türkiye Scholarships winners who do not have C1 Level Certificate for Turkish Proficiency (including those who are placed into English, French or Arabic-taught programmes) must attend 1-year Turkish Preparatory Course.

Art and Sport Scholarship Programmes is specifically designed to encourage the skilled international students in the fields of art and sport to study at undergraduate, master or PhD (proficiency in art) degree levels in the prestigious Turkish universities with opportunities of Türkiye Scholarships. Applicants selected to be funded take one-year Turkish Language Course covered by scholarship. Subsequently, they have to receive an acceptance from the relevant faculties of Turkish universities. Applicants are expected to have documents (official certificate, portfolio, etc.) to prove their success in the field they apply for.

The Scholarship Covers…

 • Monthly stipend (600 TL for undergraduate, 850 TL for master and 1.200 TL for PhD )
 • Full tuition fee
 • 1-year Turkish language course
 • Free accommodation
 • Round-trip air ticket
 • Health insurance

Special Note for Candidates from Syria:

Application and selection process for candidates from Syria will be carried out with a different schedule from general schedule of Türkiye Scholarships. Information about deadlines and implementation will be shared afterwards.

By taking this opportunity, we would like to remind you that candidates from Syria applying for a scholarship in undergraduate level must take the Equivalence Exam held by Ministry of National Education of Republic of Turkey and must be successful at this exam in order to be granted.

Eligibility
To be eligible for Undergraduate Programmes, applicants must;

 • be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply),
 • not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying,
 • be have graduated or are likely to graduate from a secondary education institution,
 • born no earlier than 01.01.1995 for undergraduate programmes,
 • have at least specified (% 90 for medical sciences, % 70 for other undergraduate programs) cumulative grade point average, diploma grade, national exam or international exam score,
 • be in good health To be eligible for Postgraduate Programmes, applicants must;
To be eligible for Postgraduate Programmes, applicants must;

 • be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply)
 • not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying.
 • be a bachelor’s or master’s degree holder by 30th of July 2015 at the latest
 • born no earlier than 01.01.1986 for master’s programmes,
 • born no earlier than 01.01.1981 for doctorate programmes,
 • have at least 75 % cumulative grade point average or diploma grade over their maximum graduation grade or have at least 75 % success in any accepted national or international graduate admissions test.
 • be in good health

Required Documents
Undergraduate Level 

 • Online application
 • A copy of a secondary school diploma or document indicating that the candidate is secondary school senior student,
 • A certified secondary school transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)
 • A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)
 • Passport photo
Postgraduate Level
 • Online application
 • A copy of a bachelor or master’s diploma or document indicating that the candidate is bachelor or master’s senior student
 • A certified bachelor and/or master’s transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)
 • A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)
 • Passport photo

Application Procedure
Candidates are expected to;

 • Open the online application system (tbbs.turkiyeburslari.gov.tr),
 • Create a user account by entering their e-mail address and password,
 • Log into the system and complete the application form,
 • Upload the requested documents to the system,

And finally complete their application.

YTB’DEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’deki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören Suriyeli öğrencilere Destek Bursu veriyor. Destek Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler 11 Ocak 2016 gününe kadar internet üzerinden başvuru yapabilecekler.

Uluslararası Öğrenci hareketliliğinde Türkiye’yi dünyada eğitim üssü yapma yolunda üst seviyelere taşıyan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni bir burs programını daha hayata geçiriyor. Suriye’den Türkiye’ye gelen sığınmacılara verdiği dil eğitimi ile sahip çıkan YTB, başlattığı Destek Burslarıyla Suriyeli sığınmacıların elinden tutmaya devam ediyor. Türkiye’deki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören Suriyeli öğrenciler YTB’nin hayata geçirdiği Destek Burslarıyla eğitimlerine maddi sıkıntı yaşamadan devam edebilecek.

Daha önce burs almamış olmak gerekiyor

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında verilecek Destek Burslarına başvurular 30 Aralık 2015 itibariyle başladı. Suriye uyruklu öğrencilerin başvurabileceği burs programına başvuracak adayların devlet, hükümet ve himaye bursları dâhil diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış olması gerekiyor. Ayrıca geçmişte bu burslardan yararlanırken bursu kesilmiş olanlar da Destek Burslarından faydalanamayacak. Destek Burslarına başvuracak öğrencilerin halen herhangi bir kurum veya kuruluşun burs programından yararlanmıyor olması gerekiyor. Öte yandan Türk vatandaşları, çifte vatandaşlıklarından bir tanesi Türk vatandaşlığı olanlar ile Mavi Kartlılar da bu burstan yararlanamayacak.

İşte, aranılan şartlar

Eğitimin devam ettiği aylarda aylık bin 200 TL olarak verilecek Destek Burslarından faydalanabilmek için Türkiye’de Geçici Koruma altında bir Suriye vatandaşı olmak, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin en az dört yıllık bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak, Birinci öğretimde (gündüz programında) kayıtlı olmak şartları aranıyor. Kayıtlı oldukları bölümlerde 1’inci eğitim-öğretim dönemlerini tamamlayan burs adayları için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranıyor. Not ortalaması belli olmayan adayların lise diplomalarına bakılarak, ortalamanın en az yüzde 50 olması gerekiyor.

Eksik ve yanlış bilgiye dikkat!

Elden ve ya posta yoluyla başvurunun kabul edilmediği Destek Burslarından yararlanmak isteyen Suriyeli öğrencilerin, başvurularını http://suriyedestek.turkiyeburslari.gov.tr/adresinden 11 Ocak 2016 saat 23;59’a kadar yapmaları gerekiyor. Adaylar aynı adres üzerinden başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri de detaylı şekilde görüntüleyebiliyorlar. Başvuru sırasından eksik ya da yanlış bilgi beyanında bulanan adayların başvuruları dikkate alınmayacak. Adayların eksik ve yanlış bildirimleri bursun verilmeye başlanmasından sonra fark edilmesi durumunda, bursiyerlerden aldıkları burs miktarının geri ödenmesi talep edilecek.

Kaynak : YTB

TÜBİTAK Bursu Destek Kapsamı Genel Bilgi

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alan, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında  birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF puan türünde ilk 25.000 kişi arasında yer alarak Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmasında dereceye girenlerden sınavsız yerleşme hakkını kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden Matematik, Fizik, Kimya, Biyolojibölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)’nda öğrenim gören öğrencilere lisans bursu verilir.

Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatıbölümlerine yerleşen veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılanYükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden herhangi birindeçift anadal programı (ÇAP)’nda örgün öğrenim gören öğrencilere lisans bursu verilir.

Uluslararası Bilim olimpiyatlarında ülkesini temsil ederek dereceye giren ve lisans eğitimini Türkiye’de yapacak olan uluslararası öğrencilere de burs verilir.

TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da örgün lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi lisansüstü burs programlarının başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler.

Kaynak : TÜBİTAK