makaleler
Cumartesi , 16 Mart 2019
HABERLER

Öğrenci Bursları

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

arastirma burslari 2015 tr

Uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin, kendi alanlarında ülkemiz öğretim üyeleriyle yararlı ortak araştırmalar yapmalarını teşvik etmek ve araştırmacılar arasındaki uluslararası bilimsel etkileşimin gelişmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Bursları kapsamında Araştırma Bursları verilecektir.

AKADEMİK NİTELİK

Aday ya da adayın Türkiye’de beraber çalışacağı danışman tarafından daha önceden yapılan bir çalışmanın salt tekrarı niteliğindeki öneriler kabul edilmez.

Araştırma konularının, her akademik yıl Türkiye Bursları tarafından belirlenen sosyal ve beşerî bilimler alanlarındaki öncelikli konu başlıklarıyla sınırlı kalması ve adayların, yapacakları araştırmaların spesifik konusunu başvuru esnasında tam ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir

(2015 – 2016 akademik yılında öncelikli olarak değerlendirilecek araştırma alanları için tıklayınız)

Başvuruların değerlendirilmesinde adayın bilimsel yetkinliği, araştırma önerisinin bilimsel/ akademik değeri ve yapılabilirliği ölçütleri dikkate alınır. Ayrıca önerilen araştırmanın adayın kariyer gelişimine, ülkesine ve ev sahibi kuruma katkıları gibi ölçütler de göz önünde bulundurulur.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular internet yoluyla yapılır. Adaylar, yıl boyunca başvuru yapabilirler. Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz doldurmak ve formda istenilen ek belgeleri tarayıp sisteme yüklemek suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Adaylar yılın herhangi bir döneminde başvuru yapabilirler. Başvuru tarihinden en geç 3 ay içerisinde başvurular sonuçlandırılır ve sonuçlar elektronik posta (e-mail) yoluyla adaylara bildirilir. Başarılı bulunan adayların izlemeleri gereken adımlar da elektronik posta yoluyla bildirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Bursları kapsamında yer alan Araştırma Burslarına, Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olan uluslararası öğrenci ve/veya araştırmacılar başvurabileceklerdir. Adaylar, doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olmalıdırlar. Ayrıca adayların Türkiye’de bir üniversiteden araştırma için resmî Kabul / Davet Belgesi almış olmaları şarttır. 

(Kabul / Davet Belgesi almak için araştırmacıların üniversitelerle kişisel olarak iletişime geçmeleri gerekmektedir)

Başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:
• Türkiye dışında bir ülkenin vatandaşı olmak (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti olanlar başvuramamaktadırlar),
• Tercihen, başvuru yılının ilk günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak,
• Türkiye’deki üniversitelerin birinden kabul / davet belgesi almış olmak

(2015 – 2016 akademik yılında öncelikli olarak değerlendirilecek Türkiye üniversiteleri için tıklayınız)

• Doktora öğrencileri için, yurt dışındaki bir üniversitenin doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında olmak,
• Doktora derecesine sahip adaylar için doktora diplomasına sahip olmak,
• Çalışmalarında kullanılacak dili, yapacağı araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek.
EĞER insanlardan deney, anket, odak grup görüşmesi, uygulama vb. yöntemlerle kişisel veri toplanacak ise üniversitelerin Etik Kurullarından alınması gereken “Etik Kurul Onay Belgesi”ne; kurum ve kuruluşlardan kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. ile tarihî eserler ve arkeolojik alanlar vb. üzerinde çalışma yürütülecek ise araştırma yapılacak yerin bağlı olduğu ilgili devlet kurumundan alınması gereken “Yasal İzin Belgesi”ne sahip olmak,

BURS MİKTARI

2015 yılı için aylık burs miktarı 2.500 TL‘dir (yaklaşık 1.000$). Burs;KONAKLAMA, sigorta ve üniversite öğrenim harcı gibi diğer masrafları kapsamamaktadır. Ancak araştırmacıdan konaklama yerinin tarafımızca sağlanması yönünde bir talebin gelmesi halinde bu talep değerlendirilebilir. Ayrıca talep gelmesi halinde, araştırmacının çalışmalarına yararlı olabilecek konferans, panel, sempozyum, saha araştırması, anket çalışması, materyal temini vs. gibi faaliyetler kapsamındaki giderler için maddî destek sağlanabilir.

DİĞER HUSUSLAR

• Başvurular, Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
• Araştırmacılar için bursluluk süresi en fazla 12 aydır.
• Araştırmacılar araştırmalarını, kabul aldıkları üniversitede görevli bir danışman refakatinde sürdürürler.
• Bursiyerlerin araştırmaları, belirli aralıklarla hazırlayacakları ve Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek raporlarla takip edilir.
• Bursiyerler, araştırmalarının sonunda, araştırmalarının ulaştığı noktayı ayrıntılarıyla gösteren bir Sonuç Raporu yazmakla yükümlüdürler.

Başvuru için tıklayınız:basvuru.ytb.gov.tr
Türkiye Bursları Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mevlana Bulvarı No:145 Balgat Çankaya / ANKARA – TÜRKİYE
Bilgi ve Talepler İçin:research@turkiyeburslari.gov.tr

Bizi Takip Edin:
facebook.com/turkiyeburslari
twitter.com/turkiyeburslari

 

Önemli Not : Bu bilgiler YTB’nin Türkiye Bursları resmi web sayfası olan http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ adresinden alınmış olup, web sayfamızı ziyaret eden kullanıcılarımızı bilgilendirmek ve bursların duyurularını yapmak için derlenmiştir. İlgili duyuruların en son güncel hallerine ve müracaat gibi konularda http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de eğitim ve burs imkanları

Eğitim İçin Türkiye

Türkiye, hem Asya hem de Avrupa’da toprağı bulunan, dünyadaki iki ülkeden biridir. Bu özelliği, onun farklı kültür ve dünya görüşlerini aynı anda taşımasını sağlar. Mimarisinden müziğine, yemeklerinden edebiyatına kadar bütün kültür alanlarında, Türkiye’nin bu çoğulcu yapısı göze çarpmaktadır.

Türkiye, bir yandan Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda ilerlerken, bir yandan da küresel ve bölgesel gelişmelerde aktif olarak yer alan bir ülkedir. Tarihin akışını değiştiren olayların merkezinde yer almış, insanlığın ortak hafızasında yer edinen medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Barındırdığı farklı renklerle, medeniyetler barışına katkı sağlamayı öncelikli görevlerinden biri saymaktadır.

Eşsiz doğal güzelliklere sahip Türkiye, yıl içinde dört mevsimi bir arada yaşayabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye ekonomik ve sosyal başarılarıyla da son yıllarda tüm dünyada adından söz ettirmektedir. Dünyanın 16., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesinden biri haline gelmiştir.

Türkiye, bu birikimini diğer ülkelerle paylaşmak istemektedir. 150’den fazla ülkeden öğrenci ağırlayan Türkiye, uluslararası standartlarında eğitim veren üniversitelerinin kapısını Türkiye Burslarıyla tüm dünya öğrencilerine açmaktadır.

Türkiye üniversitelerinde, istenilen bölümlerde geniş kapsamlı burs imkânıyla alınacak eğitim, dünya öğrencilerine yeni bakış açıları kazandırmakta ve kariyerlerinde onları avantajlı kılacak bir donanım sağlamaktadır.

Türkiye Bursları, ülkemizde yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır.

Türkiye Burslarının amacı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilere geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi yüküne katkıda bulunmaktadır.

Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde, akademik geçmişlerine uygun bir bölümde öğrenim gördükleri süre boyunca burslandırılırlar.

Türk Eğitim Sistemi

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekildedir. Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans programlarını bitirme süresi 2 yıldır.

Doktora Programları

Doktora programları, en az yedi ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıl, doktora programını bitirme süresi ise 8 yarıyıldır. Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak zorunludur. Yüksek lisans ve doktora eğitiminin bir arada alındığı ‘Bütünleşik Doktora Programları’na adaylar lisans diplomaları ile başvurabilmektedir.

Akademik Takvim

Türkiye’deki üniversitelerde güz ve bahar dönemi olmak üzere iki akademik dönem vardır. Bunun dışında bazı üniversiteler yaz okulu programı da uygulamaktadır.

Akademik Sınav Süreci

Türkiye’deki üniversitelerde akademik performans, başarı ve devam kriteri çerçevesinde belirlenmektedir. Üniversiteler iki vize, bir final veya bir vize bir final gibi farklı sınav uygulamalarıyla öğrencilerin akademik başarılarını ölçmektedir. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavları veya yaz okulu gibi sistemler de uygulanmaktadır. Sınavların yanı sıra, çeşitli ödev ve raporlar da öğrencilerin notlandırılmasında etkili olmaktadır. Üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle birlikte ders geçme notu genellikle 60/100 (2.00/4.00)’tır.

Eğitim Dili

Adayların, başvurmak istedikleri üniversitenin eğitim verdiği dilde (Genellikle Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitim veren üniversiteler de mevcuttur) yeterli olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen fakat gerekli dil koşulunu sağlayamayan öğrencilere, kabul edildikleri üniversite tarafından bir yıl dil kursu verilmektedir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler için üniversitelerde Türkçe dersleri de verilmektedir.

Detaylı bilgi almak için:
studyinturkey

Burs Programları

Lisans Bursları

– Türk Dili Konuşan Ülkeler Burs Programı
Türk Konseyi bünyesinde yer alan Türk Dili konuşan ülkeler ile henüz üye olmamış ama aynı ortak unsurları taşıyan altı ülkeye yönelik olarak uygulamaya konulan Burs Programı, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına bütüncül bir yaklaşımla katkı sunmayı hedeflemektedir.
Kapsadığı Ülkeler:
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC
– Balkanlar Burs Programı
Tarihi ve kültürel bağlarımızın yoğun, dostluk ve komşuluk ilişkilerimizin vazgeçilmez olduğu Balkan ülkelerine yönelik oluşturulan Balkanlar Burs Programı, Türkiye’nin eğitim imkanlarının Balkan ülkelerinden gelecek adaylara sunulduğu ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir burs programıdır.
Kapsadığı Ülkeler:
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan
– Karadeniz Burs Programı
Karadeniz’in doğu, batı ve kuzeyindeki komşularımızı da kapsayan burs programı geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir. Orta Avrupa ve Baltık ülkelerini de içeren program tarihte çok yakın ilişkilerimiz olan topluluklara yönelik kültürel ilişkileri geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımlarımıza insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kapsadığı Ülkeler:
Belarus, Estonya, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Slovakya, Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Macaristan
– Harran Burs Programı
Harran, tarihte ilk kurulan üniversitelerden birine ev sahipliği yapması, dönem dönem bölgenin önemli bilim merkezi olarak var olması bölge ülkelerine yönelik bilimsel, ekonomik ve sosyal etkileşimi geliştirmeyi amaçlayan burs programı için isim olarak verilmesinde belirleyici olmuştur. Bölge ülkelerinin tarihte olduğu gibi dünya tarafından bilim ve kültür vahası olarak anılmasına katkı sağlamayı hedefleyen bir program olarak tasarlanmıştır.
Kapsadığı Ülkeler:
Bangladeş, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Pakistan, Suriye, Tacikistan, Ürdün, Yemen, Afganistan, İsrail.
– Türkiye-Afrika Burs Programı
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde Afrika Açılımı ile başlayan yeni döneme daha da ivme kazandırmayı amaçlayan Afrika Burs Programı ile nitelik ve nicelik olarak daha fazla kişiye imkân sağlanacaktır. Afrika’nın kalkınmasında, bilgi ve tecrübe paylaşımını ve karşılıklı kültürlerarası iletişimi artırmak amaçlanmaktadır.
Kapsadığı Ülkeler:
Angola, Benin, Bostvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fas, Fildişi Sah., Gana, Kenya, Güney Afrika, Komor, Kongo Cum., Dem. Kongo, Libya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika, Senegal, Somali, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ekvator Ginesi, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kamerun, Lesotho, Liberya, Malavi, Mauritius, Moritanya, Mozambik, Namibya, Seyşeller, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Zambiya, Zimbabve, Mısır, Sudan, Güney Sudan, Eritre, Ruanda, Yeşil Burun, Sao Tome ve Principe
Boğaziçi Burs Programı

Türkiye’nin dünyada en çok bilinen marka şehri İstanbul ve İstanbul’da öne çıkan “Boğaziçi” nin isim olarak kullanıldığı burs programı bu ülkelere ve uzak coğrafyalara gelişen üniversitelerimizi alternatif eğitim imkanları olarak sunmayı hedeflemektedir.

Kapsadığı Ülkeler:

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya , Brunei, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, El Salvador, Endonezya, Filipinler, Grenada, Guetemala, Güney Kore, Haiti, Hindistan, Hong Kong (SAR) , Jamaika, Japonya, Kamboçya , Katar, Kiribati, Kolombiya, Kuveyt, Küba, Laos, Makao (SAR), Maldivler, Malezya, Meksika, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Singapur, Solomon, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Umman, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam.
Lisansüstü Burslar
– Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı
Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.
Bu programda fen bilimleri ve teknoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora programları adaylara sunulur.
– İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı
İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.
Bu programda sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans ve doktora programları adaylara sunulur.
Branş Bursları
– İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı
İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı, lisans düzeyinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.
Bu programda sağlık bilimleri alanındaki lisans programları adaylara sunulur.
– İlahiyat Burs Programı
İlahiyat Burs Programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.Bu programda ilahiyat ve din bilimleri alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora programları adaylara sunulur.
– Yunus Emre Türk Dili Burs Programı
Yunus Emre Türk Dili Burs Programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.
Bu programda Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora programları adaylara sunulur.
Kısa Dönemli Burslar
– Araştırma Bursları

Araştırma Bursları, araştırma düzeyinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.

Araştırma Burslarına, doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olan adaylardan Türkiye’deki üniversitelerin birinden araştırması için kabul almış ve ilgili üniversitenin eğitim dilini bildiğini gösterir belgelere sahip olanlar başvurabilmektedir.

Araştırmacılar için bursluluk süresi yalnızca araştırma süresi ile sınırlıdır ve azami 1 yıldır.
– Başarı Burs Programı

Başarı Burs Programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.

Başarı Burs Programı, Türkiye’de kendi imkanları ile öğrenim görmekte olan adaylardan ilgili yönergelerde belirtilen şartları taşıyanlara yönelik başarı temelli bir burs programıdır.

– Destek Burs Programı

Destek Burs Programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır.

Destek Burs Programı, Türkiye’de kendi imkanları ile öğrenim görmekte olan adaylardan ilgili yönergelerde belirtilen şartları taşıyanlara yönelik mali destek temelli bir burs programıdır.

Burs Olanakları

burslarI. Aylık burs ödemesi
Düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık miktar şu şekildedir:
 • Lisans; 600 TL (yaklaşık 250 USD)
 • Yüksek lisans; 850 TL (yaklaşık 360 USD)
 • Doktora; 1.200 TL (yaklaşık 500 USD)
 • Araştırma; 2.500 TL (yaklaşık 900 USD)
II. Barınma
Türkiye Burslusu öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Bu imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı konaklama imkânlarını kullanabilirler.
III. Üniversite öğrenim harcı
Türkiye Burslusu öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerdeki eğitim ücretini ödemezler.
IV. Sağlık giderleri
Türkiye Burslusu öğrenciler, sağlık güvencesi altındadırlar.
V. Türkçe dil eğitimi (1 yıl)
Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler.
VI. Geliş-gidiş ulaşım katkısı
Türkiye Burslusu öğrencilere, ülkemize ilk geldiklerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde, ulaşım masrafları için ödeme yapılır.

Başvuru Şartları

tickboxBaşvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin yüksek lisans için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir.
Adaylardan;
 • lisans programına başvuracakların 01.01.1994,
 • yüksek lisansa başvuracakların 01.01.1985,
 • doktoraya başvuracakların 01.01.1980,
 • araştırma başvurusu için 01.01.1970 veya daha sonrası doğumlu olmaları
 • eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması şartları aranmaktadır.
Adaylardan başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olması beklenmektedir. Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri Değerlendirme ve Seçim Bölümü’nde yer almaktadır.

Ayrıca adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Burslarına başvuramazlar.

Türkiye Bursları, bu şartları taşıyan dünyanın bütün ülkelerinden adaylara açıktır.

sa dönemli burs programlarının ilave başvuru şartları olabilmektedir. Lütfen bu burs programlarına başvuru esnasında bu şartları kontrol ediniz.
Başvurular yalnızca internet aracılığıyla yapılmaktadır.

Değerlendirme ve Seçim

ChooseTürkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

I. Başvuruya uygunluk ve akademik başarı
II. Mülakat
Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:
 • Diploma notu
 • Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)
 • Üniversite giriş sınavı notu (varsa)
 • Bitirme sınavı notu (varsa)
 • Uluslararası sınav notu (varsa)
 • Diğer
Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir:
 • Lisans için %70
 • Yüksek lisans ve doktora için %75
 • Tıp öğrenimi için %90
Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde yüz yüze, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinin olmadığı ülkelerde ise iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir.

Üniversiteler

Üniversite Türü Bulunduğu Şehir
abant izzet baysal  

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

Devlet

 

Bolu

abdullah gul universitesi  

Abdullah Gül Üniversitesi

 

Devlet

 

Kayseri

adana bilim teknoloji universitesi  

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

Devlet

 

Adana

adiyaman universitesi  

Adıyaman Üniversitesi

 

Devlet

 

Adıyaman

adnan menderes universitesi  

Adnan Menderes Üniversitesi

 

Devlet

 

Aydın

afyon kocatepe universitesi  

Afton Kocatepe Üniversitesi

 

Devlet

 

Afyon

agri ibrahim cecen universitesi  

Ağrı İbrahim Çecen

 

Devlet

 

Ağrı

ahi evran universitesi  

Ahi Evran Üniversitesi

 

Devlet

 

Kırşehir

akdeniz-universitesi  

Akdeniz Üniversitesi

 

Devlet

 

Antalya

aksaray universitesi  

Aksaray Üniversitesi

 

Devlet

 

Aksaray

amasya universitesi  

Amasya Üniversitesi

 

Devlet

 

Amasya

anadolu-universitesi  

Anadolu Üniversitesi

 

Devlet

 

Eskişehir

ankara-universitesi  

Ankara Üniversitesi

 

Devlet

 

Ankara

ardahan universitesi  

Ardahan Üniversitesi

 

Devlet

 

Ardahan

artvin coruh universitesi  

Artvin Çoruh Üniversitesi

 

Devlet

 

Artvin

erzurum-ataturk-universitesi  

Atatürk Üniversitesi

 

Devlet

 

Erzurum

atilim-universitesi  

Atılım Üniversitesi

 

Vakıf

 

Ankara

baskent-universitesi  

Başkent Üniversitesi

 

 

Vakıf

 

 

Ankara

balikesir universitesi  

Balıkesir Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Balıkesir

bartin universitesi  

Bartın Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Bartın

batman universitesi  

Batman Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Batman

bayburt universitesi  

Bayburt Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Bayburt

bilecik universitesi  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Bilecik

bingol universitesi  

Bingöl Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Bingöl

bitlis eren universitesi  

Bitlis Eren Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Bitlis

bogazici-uni  

Boğaziçi Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

bozok universitesi  

Bozok Üniversitesi

 

Devlet

 

Yozgat

bursa teknik universitesi  

Bursa Teknik Üniversitesi

 

Devlet

 

Bursa

bulent ecevit uni  

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

Devlet

 

Zonguldak

celal bayar universitesi  

Celal Bayar Üniversitesi

 

Devlet

 

Manisa

cumhuriyet universitesi  

Cumhuriyet Üniversitesi

 

Devlet

 

Sivas

canakkale onsekiz mart uni  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Devlet

 

Çanakkale

cankiri karatekin universitesi  

Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

Devlet

 

Çankırı

cukurova-universitesi  

Çukurova Üniversitesi

 

Devlet

 

Adana

dicle universitesi  

Dicle Üniversitesi

 

Devlet

 

Diyarbakır

dokuz-eylul-universitesi  

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Devlet

 

İzmir

dumlupinar universitesi  

Dumlupınar Üniversitesi

 

Devlet

 

Kütahya

duzce universitesi  

Düzce Üniversitesi

 

Devlet

 

Düzce

ege-universitesi  

Ege Üniversitesi

 

 

Devlet

 

İzmir

erciyes-universitesi  

Erciyes Üniversitesi

 

Devlet

 

Kayseri

erzincan universitesi  

Erzincan Üniversitesi

 

Devlet

 

Erzincan

erzurum-ataturk-universitesi  

Erzurum Atatürk Üniversitesi

 

Devlet

 

Erzurum

erzurum teknik universitesi  

Erzurum Teknik Üniversitesi

 

Devlet

 

Erzurum

eskisehir-osmangazi-universitesi  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Devlet

 

Eskişehir

fsm universitesi  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 

Vakıf

 

İstanbul

firat universitesi  

Fırat Üniversitesi

 

Devlet

 

Elazığ

galatasaray-universitesi  

Galatasaray Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

gazi-universitesi  

Gazi Üniversitesi

 

Devlet

 

Ankara

gaziantep-universitesi  

Gaziantep Üniversitesi

 

Devlet

 

Gaziantep

gaziosmanpasa universitesi  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

Devlet

 

Tokat

gebze-yte  

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Devlet

 

Kocaeli

giresun universitesi  

Giresun Üniversitesi

 

Devlet

 

Giresun

gumushane universitesi  

Gümüşhane Üniversitesi

 

Devlet

 

Gümüşhane

hacettepe-universitesi  

 

Hacettepe Üniversitesi

 

 

Devlet

 

 

Ankara

hakkari universitesi  

Hakkari Üniversitesi

 

Devlet

 

Hakkari

harran universitesi  

Harran Üniversitesi

 

Devlet

 

Şanlıurfa

hitit universitesi  

Hitit Üniversitesi

 

Devlet

 

Çorum

igdir universitesi  

Iğdır Üniversitesi

 

Devlet

 

Iğdır

istanbul aydin universitesi sm  

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Vakıf

 

İstanbul

medeniyet-universitesi  

İstanbul Medeniyet

 

 

Devlet

 

İstanbul

izu  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 

 

Vakıf

 

İstanbul

inonu universitesi  

İnönü Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Malatya

istanbul-teknik-universitesi  

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

istanbul-ticaret-universitesi  

İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Vakıf

 

İstanbul

istanbul-universitesi  

İstanbul Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

izmir katip celebi universitesi  

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 

 

Devlet

 

İzmir

iyte  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Devlet

 

İzmir

kafkas universitesi  

Kafkas Üniversitesi

 

Devlet

 

Kars

kahraman maras sutcu imam  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Kahramanmaraş

karabuk universitesi  

Karabük Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Karabük

kadir has universitesi  

Kadir Has Üniversitesi

 

Vakıf

 

İstanbul

karadeniz-teknik-universitesi  

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Devlet

 

Trabzon

karamanoglu mehmet bey universitesi  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Karaman

kastamonu universitesi  

Kastamonu Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Kastamonu

kirikkale universitesi  

Kırıkkale Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Kırıkkale

kirklareli universitesi  

Kırklareli Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Kırklareli

kilis 7 aralik universitesi  

Kilis Üniversitesi

 

 

Devlet

 

Kilis

kocaeli-universitesi  

Kocaeli Üniversitesi

 

Devlet

 

Kocaeli

koc-universitesi  

Koç Üniversitesi

 

Vakıf

 

İstanbul

necmettin-erbakan-universitesi  

Konya Necmettin Erbakan Ünversitesi

 

Devlet

 

Konya

mardin artuklu universitesi  

Mardin Artuklu Ünversitesi

 

Devlet

 

Mardin

marmara-universitesi  

Marmara Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

mehmet akif ersoy universitesi  

Mehmet Akif Ersoy Ünversitesi

 

Devlet

 

Burdur

mersin universitesi  

Mersin Ünversitesi

 

Devlet

 

Mersin

mimarsinan-universitesi  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

mugla sitki kocman universitesi  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Devlet

 

Muğla

mustafa kemal universitesi  

Mustafa Kemal Ünversitesi

 

Devlet

 

Hatay

mus alparslan universitesi  

Muş Alparslan Ünversitesi

 

Devlet

 

Muş

namik kemal universitesi  

Namık Kemal Ünversitesi

 

Devlet

 

Tekirdağ

nevsehir universitesi  

Nevşehir Ünversitesi

 

Devlet

 

Nevşehir

nigde universitesi  

Niğde Ünversitesi

 

Devlet

 

Niğde

19-mayis-universitesi  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Devlet

 

Samsun

ordu universitesi  

Ordu Üniversitesi

 

Devlet

 

Ordu

odtu  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Devlet

 

Ankara

osmaniye korkut ata universitesi  

Osmaniye Korkutata Üniversitesi

 

Devlet

 

Osmaniye

pamukkale universitesi  

Pamukkale Üniversitesi

 

Devlet

 

Pamukkale

recep tayip erdogan universitesi  

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

 

Devlet

 

Rize

sakarya-universitesi  

Sakarya Üniversitesi

 

Devlet

 

Sakarya

selcuk-universitesi  

Selçuk Üniversitesi

 

Devlet

 

Konya

siirt universitesi  

Siirt Üniversitesi

 

Devlet

 

Siirt

sinop universitesi  

Sinop Üniversitesi

 

Devlet

 

Sinop

suleyman-demirel  

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Devlet

 

Isparta

sirnak universitesi  

Şırnak Üniversitesi

 

Devlet

 

Şırnak

trakya universitesi  

Selçuk Üniversitesi

 

Devlet

 

Edirne

tunceli universitesi  

Tunceli Üniversitesi

 

Devlet

 

Tunceli

trakya-universitesi  

Trakya Üniversitesi

 

Devlet

 

Edirne

uludag-universitesi  

Uludağ Üniversitesi

 

Devlet

 

Bursa

usak universitesi  

Uşak Üniversitesi

 

Devlet

 

Uşak

yalova universitesi  

Yalova Üniversitesi

 

Devlet

 

Yalova

yeditepe-universitesi  

Yeditepe Üniversitesi

 

Vakıf

 

İstanbul

yildirim-beyazit-universitesi  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Devlet

 

Ankara

yildiz-teknik-universitesi  

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Devlet

 

İstanbul

yuzuncuyil universitesi  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Devlet

 

Van

Mevzuat

pdficonsm  

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları İle İlgili Yönerge

pdficonsm  

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen Lisansüstü Eğitim Bursları İle İlgili Yönerge

pdficonsm  

Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Rehberi

 

Önemli Not : Bu bilgiler YTB’nin Türkiye Bursları resmi web sayfası olan http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ adresinden alınmış olup, web sayfamızı ziyaret eden kullanıcılarımızı bilgilendirmek ve bursların duyurularını yapmak için derlenmiştir. İlgili duyuruların en son güncel hallerine ve müracaat gibi konularda http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Bursları Başvuruları 25 Şubat’ta Başlıyor

Türkiye Burslarına başvurular 25 Şubat’ta başlıyor. Bu yıl lisans, yüksek lisans ve doktora başvuruları aynı dönemde alınacaktır.

Türkiye Bursları başvuruları online olarak yapılmakta ve ücretsizdir.

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.

Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce yada Fransızca eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE, GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir.

Türkiye Burslarına yerleştirilen ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce ya da Fransızca eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur.

Bu yıl başvuruya ilk defa açılacak olan Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor fakültelerinden kabul almaları beklenmektedir. Programa başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika, PORTFÖY vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.

Bursun Kapsamı

• Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1200 TL)
• Üniversite harcı
• 1 yıl Türkçe dil eğitimi
• Ücretsiz yurt
• Gidiş-dönüş uçak bileti
• Sağlık sigortası

Başvuru Şartları

Adayların lisans programlarına başvuru yapabilmeleri için;

• Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
• Başvurduğu düzeyde Türkiye’de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
• Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya dengi bir eğitim kurumdan mezun olması,
• Lisans başvurusu için 21 yaşın altında olması (01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmalı)
• Transkript notu, diploma notu, ulusal veya uluslararası sınav notu kriterlerinden en az birinden belirlenen (sağlık bilimleri lisans programları için % 90, diğer lisans programları için % 70) asgari başarıyı sağlamış olması,
• Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.

Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;

• Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
• Başvurduğu düzeyde Türkiye’de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
• En geç 30 Temmuz 2015 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması,
• Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın altında olması (01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmalı)
• Doktora başvurusu için 35 yaşın altında olması (01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmalı)
• İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve
• Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.

Başvuru Belgeleri

Lisans Başvuruları

• Online başvuru
• Adayın mezun ya da son sınıfta olduğunu gösterir belge/diploma,
• Adayın aldığı dersleri ve not ortalamasını gösteren not dökümü
• Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf

Lisansüstü Başvurular

• Online başvuru
• Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,
• Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir)
• Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf

Adaylardan;

www.turkiyeburslari.gov.tr adresine girmeleri,
• online başvuru formunu tıklamaları,
• elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
• başvuru formunu okumaları,
• sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
• gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
• ve son olarak başvurularını tamamlamaları
beklenmektedir.

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri seni bekliyor

Temel amacı, Kafkasya ve çevresinde bölgesel işbirliğini artırmak, ülkelerarası öğrenci ve öğretim üyesi akışkanlığını hızlandırmak, yapılacak sempozyumlar, ortak projeler ve araştırmalarla, düzenlenecek bilgi şölenleriyle bölge gençliğini ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştirmek olan Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), 16 ülkeden 80 üniversitenin katıldığı büyük bir uluslararası eğitim organizasyonuna dönüşmüştür.

Bölgede büyük bir akademik ağ oluşturan KÜNİB, Yüksek Öğretim Kurumunun uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir. Bu misyon doğrultusunda 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Bakü’de I. KÜNİB Üniversite Tanıtım Günleri (www.kunib.com/tanitimgunleri) düzenlenmiş ve bu etkinliğe, bölge ülkelerinden 36 üniversite katılmıştır. Büyük bir başarı ile tamamlanan tanıtım günleri sonucunda; gerek katılımcı üniversitelerden gerekse öğrenci, veli ve dershanelerden YÖS sınavlarının KÜNİB tarafından organize edilmesi doğrultusunda yoğun bir talep hâsıl olmuştur. Bu talebi, daha önce yapılan YÖS sınavlarıyla ilgili olarak dile getirilen çeşitli kaygılar ve somut şikâyetler ortaya çıkarmıştır.

KÜNİB’in IV. Olağan Kongresi’ne gerek yurtdışı gerek yurtiçinden katılan rektörlerimiz tarafından YÖS sınavlarının daha organize, daha erişimci/kapsayıcı ve daha güvenilir kılınması için KÜNİB çerçevesinde bir inisiyatifin hayata geçirilmesi önerilmiştir.

Bu bağlamda; yapılacak olan YÖS sınavlarının, KÜNİB – YÖS adıyla, KÜNİB şemsiyesi altında gerçekleştirme kararı alınmış bulunmaktadır. Sitemizde isimleri yer alan üniversitelerimizin söz konusu KÜNİB – YÖS’ü tanıyarak ilgili organizasyonda yer alması ve paydaşımız olması söz konusu sınavların geçerliğinin ve güvenirliğinin artmasını sağlayarak eğitimde kalite anlayışına yaraşan önemli bir adım olmuştur.

KÜNİB-YÖS sınav merkezleri ve sınav tarihlerine ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKİYE BURSLARINA REKOR BAŞVURU

Türkiye Bursları 2014 Lisans ve Lisansüstü programlarına 176 farklı ülkeden 82 bin başvuru gerçekleşti. 19 Nisan-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türkiye Bursları Lisans Programları için 166 farklı ülkeden 45.581 başvuru gerçekleştirildi. Böylece Türkiye’de burslu öğrenim görmek isteyen dünya öğrencilerinin sayısı da rekor düzeye ulaşmış oldu.
Geçtiğimiz yıl Türkiye Bursları Lisans Programları için başvuru yapanların sayısı 31.026 olarak gerçekleşmişti. 2014 yılında ise bu rakam 14.555 kişi artarak %47’lik bir artışla yaklaşık 1,5 katına ulaşmış oldu.
2013 yılında 145 farklı ülkeden lisans eğitimi için Türkiye Burslarına başvuru yapılırken, bu yıl 166 farklı ülkeden başvuru gerçekleştirildi.

Lisansüstü Programlarına Büyük İlgi
2014 yılında Türkiye Bursları Lisansüstü Programları için başvuranların sayısı da geçtiğimiz yıla göre büyük bir artış gerçekleştirdi. 2013 yılında başvuru sayısı 24.045 iken 2014 yılında bu rakam 36.164’e çıktı.

Dünyanın Dört Bir Yanından Başvuru
2014 yılında Lisans programlarına en fazla başvuruların yapıldığı ilk beş ülke Suriye, Afganistan, Mısır, Yemen ve Somali olurken, Lisansüstü programlara en fazla Pakistan, Afganistan, Filistin, Suriye ve Somali’den başvurular gerçekleştirildi.

Türkiye Bursları, Türkiye’nin uluslararası eğitim markası olarak; ABD, Çin, Norveç, Ermenistan, Vietnam, Zambiya, Rusya, İspanya, Japonya, Moğolistan, Kosova, Hindistan, Benin, Bosna-Hersek, İran, Brezilya, Tanzanya ve İsrail gibi birçok farklı ülke ve bölgelerden gelen başvurularla her geçen yıl daha fazla talep görüyor.

RECORD NUMBER OF APPLICATIONS TO TÜRKİYE SCHOLARSHIPS

Türkiye Scholarships Postgraduate and Undergraduate Programmes received 82.000 applications from 176 countries. During the application period between April 19, 2014 and May 19, 2014 Türkiye Scholarship Undergraduate Programmes received 45.581 applications from 166 countries. As a result, the number of international student, who want to study in Türkiye within the scope of Turkiye Scholarship Programmes, reached high record.
Compared to last year, in 2014, 14.555 more applicants have applied to Türkiye Scholarship Undergraduate Programmes and the number of applicants increased by 47 percents and reached 1,5 time more than 2013. In 2013 applicants from 145 countries have applied to Türkiye Scholarship Undergraduate Programmes and in 2014 the number of countries has increased to 166.

Great Interest to Postgraduate Programmes
Postgraduate applications increased substantially as well. Total number of applications for Postgraduate Programmes is 36.164 while it was 24.045 in 2013.
Applications From All Over The World
Top five countries with the most applications for 2014 Türkiye Scholarship Undergraduate Programmes are Syria, Afghanistan, Egypt, Yemen and Somalia; and for 2014 Postgraduate Programmes are from Pakistan, Afghanistan, Palestine, Syria and Somalia.
Türkiye Scholarship is Turkey’s international education brand and with aplications from China, Norway, Armenia, Vietnam, Zambia, Russia, Spain, Japan, Mongolia, Kosovo, India, Benin, Bosnia and Herzegovina, Iran, Brazil, Tanzania and Israel it receives every year more demands than previous years.

Türkiye Bursları Koordinasyon Ofisleri Kuruluyor

re53-4698-7ebb-2583-3038-9570

YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında “Üniversitelerde Türkiye Bursları Koordinasyon Ofisi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Bülbül Türkiye Bursları hakkında bilgi verdi. Bülbül sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye 1992’den beri uluslararası öğrencilere yönelik burslar vermektedir. 2012 itibariyle bu burslar “Türkiye Bursları” çatısı altında markalaştırılmıştır. Buradaki amacımız dünyada başarılı olan zeki ve ülkesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin Türkiye’de eğitim almalarını sağlamak, Türkiye ile ülkeleri arasında Türkiye gönüllüleri olmalarına katkı sunmaktır.

Bülbül: “70 centlere muhtaç bir ülkeden 170 ülkeye burs veren bir Türkiye konumuna gelmek hepimiz için gurur vericidir.”
Geçen yıl itibariyle 140 ülkeden 13 bin uluslararası öğrenciye burs vermekteyiz. Türkiye Burslarına çok yoğun başvurular yapılmaktadır. 8 ayrı dilde online başvuruları kabul etmekteyiz. Başvurulardan sonra ön değerlendirme ile akademik başarılarına göre belirli bir ön eleme yapmaktayız. Daha sonra ilgili ülkelere giderek oradaki büyükelçiliklerimizde ya da ilgili yerlerde ön elemeyi geçen öğrencilerimizle mülakat yapmaktayız. Mülakatlarda YÖK’ten öğretim üyelerimiz de bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye yaklaşık 80 ülkede mülakat gerçekleştirmektedir. Yaptığımız mülakatlar sonrasında YÖK ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği içinde bu öğrencilerimizi üniversitelere yerleştirmekteyiz. Bu yıl yüksek lisans ve doktora için başvurularımız bitmiş durumdadır. 2014 lisansüstü başvurularında ülkemiz için son derece gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu yıl 176 ülkeden 37 bin başvuru yapılmıştır.

Bülbül: “Ofisler kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler için anahtar olacak”

Uluslararası öğrencilerimizin hem akademisyenlerle hem STK’lar, meslek odaları, sanat ve spor çevreleriyle daha kalıcı bir ilişki kurmaları amacıyla bu ofisleri oluşturuyoruz. İnanıyorum ki bu ofisler oluşturulduktan sonra mezun öğrencilerimizle o şehir üzerinden çok daha kalıcı ve sürdürülebilir bir ilişki içinde olacağız. Ofisler, öğrencilerimizin bulunduğu kentlerdeki iş dünyasıyla da yakın ilişkilerde olmasına katkı sağlayacak.

Çetinsaya: “Study in Turkey markasıyla Türkiye’nin görünürlüğünü arttıracağız”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya: “YÖK olarak Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki en büyük hedeflerinden birini uluslararasılaşmak olarak tanımladık. Bu, hem Türkiye’nin mevcut dinamiklerine hem de küreselleşme dediğimiz sürece uygundur. Tek bir Türkiye markası altında toplanan Türkiye Burslarını koordine eden YTB ile ilişkilerimiz çok önemlidir. Yapacağımız işbirlikleriyle bu uluslararasılaşma sürecini arttıracağız. Bu konuda en son yaptığımız çalışmalardan biri Study in Turkey isimli bir marka yaratmak oldu. Türkiye’nin bu konudaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla hep birlikte bunu Türkiye’nin parlayan yüzü haline getireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

"Türkiye Bursları Koordinasyon Ofisleri kentlerin dünyaya açılan kapıları"
Türkiye Bursları Nedir?
Türkiye’nin uluslararası alanda geliştirdiği kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, ülkemizin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak ve yükseköğretim kurumlarımızın kapasitesini nitelikli öğrencilerle geliştirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere burslu yükseköğretim imkanları sunulmaktadır.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından koordine edilen bu burslar “Türkiye Bursları” adı altında 2012 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. “Türkiye bursları” Türkiye’nin dış politika önceliklerini dikkate alan duyarlı bir anlayışla yönetilmektedir.
Ülkemizde bugün, 140 ülkeden 13 bin uluslararası öğrenci Türkiye Burslusu olarak eğitimini sürdürmektedir. Kendi hesabına eğitim görenlerle birlikte bu rakam 54 bine ulaşmaktadır. Adayların seçimi yapılan ön değerlendirmenin ardından yaklaşık 80 ülkede adayların ülkelerinde yapılan mülakatlarla belirlenmektedir. Başvuran adaylar içerisinde en nitelikli olanlar bu süreç sonunda YÖK onayıyla üniversitelerimize yerleştirilmektedir.
Protokol ve Kapsamı
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından imzalanan “Üniversitelerde Türkiye Bursları Koordinasyon Ofisi Kurulması”na ilişkin anlaşma ile üniversiteler bünyesinde kurulması planlanan Türkiye Bursları Koordinasyon Ofislerindeki çalışmalar YÖK ile işbirliği halinde sürdürülecektir.
Türkiye Bursları Koordinasyon Ofisleri, Türkiye Burslusu öğrencilerin eğitimlerini daha kolay sürdürmelerine imkan sağlayacaktır. Koordinasyon Ofisleri, öğrencilerin üniversite ve resmi kurumlarla olan ilişkilerinde onlara yardımcı olacak, muhatap oldukları bürokratik süreçleri azaltacak veya kolaylaştıracaktır. Kurulan bu ofisler uluslararası öğrencilerin bulundukları şehirlerdeki iş, sanat, akademi, STK’lar ve sosyal çevreleri ile iletişiminin güçlendirilmesi ve öğrencilerin her türlü ihtiyacının daha kolay sağlanmasını amaçlamaktadır.

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları

TürkiyeBaşvuruların Başlangıç Tarihi : 03 Mart 2014
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2014

Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Programları, tüm ülkelerden başarılı uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki lisansüstü çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumları tarafından sağlanan burs programlarıdır.

Türkiye Bursları Lisansüstü Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı
İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı
Yunus Emre Türk Dili Burs Programı
İlahiyat Burs Programı

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.

Türk üniversitelerindeki pek çok program Türkçe eğitim dilinde verilmektedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde eğitim imkanı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE, GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir.

Bursun Kapsamı
Aylık burs (yüksek lisans için 800 TL, doktora için 1.100 TL)
Üniversite harcı
1 yıl Türkçe dil eğitimi
Ücretsiz devlet yurdu
Gidiş-dönüş uçak bileti
Sağlık sigortası

Lisansüstü Programlara Başvuru Şartları

Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için;

Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
En geç 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması,
Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın altında olması (01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmalı)
Doktora başvurusu için 35 yaşın altında olması (01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmalı)
İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve
Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması
gerekir.

Başvuru Belgeleri

Online başvuru formu (websitesinden erişilebilir)
Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,
Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir)
Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
Vesikalık fotoğraf

Başvuru İşlemleri

Adaylardan;

www.turkiyeburslari.org veya www.trscholarships.org adreslerine girmeleri,
online başvuru formunu tıklamaları,
elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
başvuru formunu okumaları,
sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
ve son olarak başvurularını tamamlamaları

beklenmektedir.

Türkiye Burslarından Genel Duyuru

TR_BURSLARI

Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere geniş kapsamlı olarak burs verilmeye başlanması 1992 yılına kadar uzanmaktadır. Büyük Öğrenci Projesi adı altında başlatılan bu uygulama ile günümüze kadar yaklaşık 40.000 öğrenci çeşitli düzeylerde eğitim almak üzere ülkemize getirilmiştir.

2011 yılından itibaren ise burslara yeni bir vizyon çizilmiş, bu çerçevede kamu kaynakları kullanılarak çeşitli isimler altında verilen burslar 2012 yılında Türkiye Bursları markası ile tek çatı altında toplanmıştır.

Türkiye Burslarının hayata geçirilmesi ile birlikte uluslararası öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak, ülkemizdeki yaşam standartlarını geliştirecek birçok çalışmaya da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından imza atılmıştır.

Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerimizin aylık burs ödemeleri, barınma ihtiyaçları, okul harçları, sağlık ve sosyal güvenlik giderleri, ikamet defter bedelleri, ülkemize ilk geliş ve mezuniyet sonrası ülkelerine dönüş biletleri karşılanmaktadır.

Bu alanlarda sunulan hizmetlerin yanında;

1- Son iki yılda aylık burs ödemeleri Ön lisans ve lisans düzeyinde burslandırılan öğrenciler için 350 TL'den 550 TL'ye; yüksek lisans düzeyinde burslandırılan öğrenciler için 450 TL'den 800 TL'ye; doktora düzeyinde burslandırılan öğrenciler için 550 TL'den 1100 TL'ye yükseltilmiştir.

2- İlk geliş ve mezuniyet sonrası son dönüş ulaşım giderleri Başkanlığımızca karşılanmaya başlanmıştır.

3- Aylık imza uygulaması kaldırılmıştır.

4- Mevzuat değişiklikleri ile öğrencilerimizin Türk Vatandaşları gibi sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin sağlık primleri Başkanlığımızca yatırılmaktadır.

5- Emniyet ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde her yıl yenilenmesi gereken ikamet izinlerinin süresi eğitim süresini kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

6- Yeni gelen öğrenciler için, birçok resmi prosedür ortadan kaldırılarak vergi numaraları ve banka hesap numaraları öğrenciler adına Başkanlığımız tarafından alınmakta; yurt yerleştirmeleri, TÖMER işlemleri öğrenciler ülkemize gelmeden Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

7- Türkiye Burslarına başvuru işlemleri online olarak alınmaya başlanmış, bu sayede daha farklı kitlelerin burs imkanlarından faydalanabilmelerinin yolu açılmıştır. Nitekim daha önceki dönemlerde ortalama olarak 7.000-8.000 civarında seyreden başvurular, son iki yılda 145.000 barajını aşmıştır.

8- YURT-KUR ile işbirliği içinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için daha iyi şartlarda barınma imkânı sunan yüksek ücretli yurtlarda Türkiye Bursları kapsamında burslandırılan öğrencilerimiz için kontenjan ayrılmaya başlanmıştır.

9- Türkiye Burslusu öğrenciler için Çağrı Merkezi kurulmuştur.

Bütün bu hizmetler herhangi bir karşılık beklenmeksizin yapılmaktadır.

Son günlerde özellikle sosyal medyada ve yazılı basında burs dondurma ve burs kesme işlemleri ile ilgili Başkanlığımıza yönelik çeşitli suçlamalar yer almaktadır.

Türkiye Burslusu öğrencilerden beklenen tek şey öğrenciliğin gereklerini yerine getirerek derslerinde başarılı olmalarıdır.

Burs programlarının en temel mantığı başarılı öğrencilerin burslandırılmasıdır. Ülkemiz kamu kaynakları kullanılarak oluşturulan Türkiye Bursları programı da bu temel mantık çerçevesinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin burs dondurma ve burs kesme gibi kendilerini mağdur edecek duruma düşmeleri bizim için en son arzu edilecek bir şeydir. Bunu engellemek için ise öğrencilerimize düşen öğrenciliğin şartlarını yerine getirmektir.

Türkiye Burslusu öğrencilerin uyum konusunda yaşayacakları sıkıntılar da göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve zaten düşük tutulmuş olan başarı kriterlerine ve diğer kurallara uymayan öğrencilerin bursları dondurulmuş veya kesilmiştir.

Başarılı bir şekilde eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimizi desteklemeye ve onların ülkemizdeki yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceğimizi bildirir eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

Türkiye Bursları Ekibi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan Burs Duyurusu

burs_duyurusuAtatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Başkanlıklarınca aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilere yurt içi bursu ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilecektir.

İlan metni için tıklayınız

Başvurular, 30 Ekim – 13 Kasım 2013 tarihleri arasında burs.ayk.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Kaynak : http://www.ayk.gov.tr

Başarı Bursu / Destek Bursu Başvuruları Başladı

b

Türkiye’de eğitim alan ve burs programının şartlarını taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başarı veya Destek Bursu verilecektir.

Burs programlarına başvurular, 31 Ekim 2013 tarihine kadar internet yoluyla alınacaktır. Adaylar, aşağıda linki yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmak ve taradığı ek belgeleri yüklemek suretiyle başvurularını yapacaklardır. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuran adaylara, başvurularının alındığına dair teyit amaçlı bildirim yapılacaktır.

Adaylar burs programlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir. Birden fazla burs programına başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Burslar Türkiye’de eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan uluslararası öğrencilere yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ya da çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar bu burs programlarına başvuramazlar.

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve zorunlu belgelerin taranarak uygun formatta (pdf, jpeg vb.) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir hata ya da yanlış tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Burslandıktan sonra bunun tespit edilmesi halinde ise adaya ödenen burs miktarları ilgili mevzuat çerçevesinde adaydan geri tahsil edilecektir.

Başarı / Destek Burs Programları yalnızca aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılmaktadır.

Başarı ve Destek Burs Programları kapsamında kabul edilen adaylardan;

 • Önlisans ve lisans öğrencilerine 300 TL,
 • Yüksek lisans öğrencilerine 400 TL,
 • Doktora öğrencilerine 500 TL aylık burs ödemesi yapılacaktır.

Başvuruyla ilgili teknik bir sorun yaşamanız durumunda “Bir Sorum Var” bölümünde yer alan “teknik destek” konusunu seçerek bize yazabilirsiniz. Size en kısa zamanda cevap verilecektir.

Başarı Bursu

Başarı Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan veya çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan bütün ülke vatandaşlarına yöneliktir. Başarı bursu, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de bir yükseköğretim programında öğrenim gören uluslararası öğrencilerden başarılı olanlara verilecektir.

Adaylar, Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmalıdır. Adaylar, ayrıca herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmalıdır.

Başvuru Şartları

• Yabancı bir ülke vatandaşı olmak ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmamak,
• Türkiye’de bir yükseköğretim programında en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamış olmak ve son akademik yıl ortalaması en az 3.00 (4 üzerinden) olmak,
• Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmak,
• Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmak.

Başvuru Belgeleri

• Başvuru Formu
• Öğrenci Belgesi (Zorunlu)
• Transkript (Zorunlu)
• Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)
• Vesikalık Fotoğraf (Zorunlu)
• Ulusal & Uluslararası Sınav Sonuç Belgeleri (Olması halinde)
• Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Olması halinde)

Destek Bursu

Destek Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan veya çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti olmayan bütün ülke vatandaşlarına yöneliktir. Destek Bursu; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de bir yükseköğretim programında öğrenim gören uluslararası öğrencilerden ekonomik desteğe ihtiyaç duyanlara verilecektir.

Adaylar, Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmalıdır. Adaylar, ayrıca herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmalıdır.

Başvuru Şartları

• Yabancı bir ülke vatandaşı olmak ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmamak,
• Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bir yükseköğretim programında en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamış olmak ve son akademik yıl ortalaması en az 2.00 (4 üzerinden) olmak,
• Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmak,
• Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmak,
• İhtiyaç sahibi olmak.

Başvuru Belgeleri

• Başvuru Formu
• Öğrenci Belgesi (Zorunlu)
• Transkript (Zorunlu)
• Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)
• Vesikalık Fotoğraf (Zorunlu)
• Ulusal & Uluslararası Sınav Sonuç Belgeleri (Olması halinde)
• Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Olması halinde)

Başvuru Formu için tıklayınız.

Kaynak :  http://www.turkiyeburslari.gov.tr/